mobile

Zmiana granic Sopotu - Konsultacje społeczne

Prezydent Sopotu informuje o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany granic Sopotu, czyli włączeniu do obszaru miasta terenów znajdujących się pod morskimi wodami wewnętrznymi. To efekt przyjęcia przez radnych uchwały w tej sprawie. Konsultacje z mieszkańcami odbywają się w dniach od 16 stycznia do 15 lutego 2023 r.

informacja prasowa
Zmiana granic Sopotu - Konsultacje społeczne

Konsultacje dadzą mieszkańcom Sopotu możliwość wyrażenia opinii na temat zmiany granic miasta, polegającej na włączeniu do obszaru miasta nieruchomości o łącznej  powierzchni 1034.0364 ha, będących własnością Skarbu Państwa. Nieruchomości te są położone pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej.

Procedura pomoże wdrożyć przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 2017 roku i zrealizować porozumienie podpisane w 2018 roku przez powiaty pucki, nowodworski oraz Gdańsk, Gdynię i Sopot. Efektem będzie powiększenie obszaru miasta o powierzchnię tych podmorskich gruntów, czyli o ponad 1034 ha.

Konsultacje społeczne odbędą się między 16 stycznia a 15 lutego 2023 rokuAby wziąć udział w konsultacjach, należy odpowiedzieć na pytanie postawione w ankiecie zamieszczonej poniżej, pod tekstem. Odpowiedzi udzielamy umieszczając znak „X” w odpowiedniej rubryce: „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się od głosu”. Wypełnioną ankietę należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Sopotu: 81-704 Sopot, ul Tadeusza Kościuszki 25/27 z dopiskiem „Konsultacje – Zatoka Gdańska” (decyduje data wpływu do urzędu). Skan wypełnionej i podpisanej ankiety można również przesłać pocztą elektroniczną na adres nieruchomosci@sopot.pl.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie opublikowane na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Sopotu, na stronie internetowej miasta i w sopockim Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

Informacji na temat konsultacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Sopotu pod numerem telefonu 58 52 13 824 oraz mailowo nieruchomosci@sopot.pl.

Więcej informacji  na stronie sopot.pl

Fot. Krzysztof Mystkowski KFP/UMS

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda