mobile
REKLAMA

Wirtualny trener pomoże gdańskim uczniom

We wszystkich gdańskich szkołach nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku 6-9 lat, mogą już używać bezpłatnego narzędzia wspomagającego prowadzenie zajęć sportowych i krótkich treningów śródlekcyjnych. Platforma FitSchool, zawierająca bazę ćwiczeń, może uatrakcyjnić zajęcia WF, a także wesprzeć aktywność fizyczną między lekcjami.

mat.pras.
Wirtualny trener pomoże gdańskim uczniom

W środę, 24 stycznia w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności odbyła się konferencja szkoleniowa przeznaczona dla nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego organizowana przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Fundację Medicover. Wydarzenie otworzyła Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

- Dbanie o aktywność fizyczną dzieci od najmłodszych lat jest dużym wyzwaniem. Staramy się docierać do jak najliczniejszej grupy ze wszystkimi programami prozdrowotnymi, które prowadzimy w Gdańsku. Od lat budujemy koalicję partnerów na rzecz zdrowia najmłodszych - mówiła Monika Chabior, zastępczyni prezydent ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. - Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tę współpracę. W Gdańsku bardzo dobrze rozumiemy, że zdrowie fizyczne, psychiczne i rozwój intelektualny oraz społeczny muszą funkcjonować ze sobą w równowadze.  

Platforma FitSchool

Platforma FitSchool powstała z myślą o zwiększeniu poziomu aktywności fizycznej u dzieci rozpoczynających naukę szkolną, czyli w kluczowym okres rozwojowym. Ma na celu podniesienie poziomu aktywności fizycznej w warunkach szkolnych, co w efekcie ma wpłynąć na poprawę krążenia i wsparcie prawidłowego oddychania, a także zredukować ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych u dzieci.

W platformie można znaleźć gotowe:

  • 30 minutowe treningi aktywności fizycznej
  • 3 minutowe treningi w formie śródlekcyjnych „przerw dla mózgu”
  • certyfikowane szkolenia dla nauczycieli z różnych dziedzin, związanych z aktywnością fizyczną

Wszystkie treningi zostały przygotowane przez ekspertów. Poszczególne ćwiczenia (treningi 30 min) oraz formy ruchowe (treningi 3 min) zostały wybrane z uwzględnieniem wieku rozwojowego, zdolności motorycznych oraz możliwości wysiłkowych dzieci.

Nauczyciel korzystając z platformy FitSchool, ze względu na wsparcie „wirtualnego trenera”, uzyskuje większe możliwości monitorowania sposobu wykonywania ćwiczeń przez dzieci, motywowania ich do działania oraz zapewniania bezpieczeństwa i indywidualizacji pracy z uczniem. W celu umożliwienia korzystania z platformy FitSchool konieczne jest samodzielne zapewnianie przez szkołę ekranu, komputera i sprzętu nagłaśniającego oraz stabilnego łącza bezprzewodowego. Do wykonywania ćwiczeń nie jest potrzebny żaden sprzęt sportowy.

Użytkownik platformy nie ponosi żadnych kosztów z tytułu rejestracji oraz użytkowania narzędzia. Z platformy dotychczas korzystało ponad 550 szkół, 800 nauczycieli oraz niemal 60 tys. uczniów w różnych miejscowościach w całej Polsce. Gdańsk uzyskał tytuł pierwszego miasta partnerskiego FitSchool. 

Nie tylko poprawa aktywności

Potencjalne korzyści z użytkowania platformy to m.in.:

  • Poprawa sprawności krążeniowo – oddechowej poprzez zwiększenie poziomu wysiłków o umiarkowanej i średniej intensywności (wysiłek tlenowy) – redukcja ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
  • Usprawnienie zmysłu kinestetycznego służąca poprawie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
  • Zwiększenie wiedzy dzieci na temat związku aktywności fizycznej ze zdrowiem – kształtowanie postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie.
  • Zwiększenie kompetencji nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie pełnienia roli promotorów zdrowia.​
  • Zwiększenie prestiżu nauczycieli prowadzących zajęcia aktywności fizycznej w kontekście znaczenia ich pracy dla kształtowania kompetencji zdrowotnych młodego pokolenia.
  • Zwiększenie kompetencji rodziców i opiekunów dzieci dotyczących wychowania do zdrowia.

Platforma FitSchool jest częścią projektu Fundacji Medicover realizowanego w formule społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) spółki Medicover. Całość projektu finansowana jest ze źródeł fundatorów.

 

fot. UMG

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda