mobile
REKLAMA

Weź udział w ankiecie nt. wykorzystania dronów w Gdańsku

Dzięki dwóm projektom europejskim Miasto Gdańsk bada potencjał miejskiej logistyki powietrznej z wykorzystaniem dronów. Online realizowana jest interaktywna ankieta projektu AIRMOUR sprawdzająca zdanie mieszkańców na temat wykorzystania dronów w służbie zdrowia. W lutym rozpocznie się realizacja projektu CITYAM, który wypracuje narzędzia do zarządzania tą nową formą logistyki.

informacja prasowa
Weź udział w ankiecie nt. wykorzystania dronów w Gdańsku

Projekt AiRMOUR czyli otwarcie nieba dla dronów medycznych

Projekt badawczy AiRMOUR opiera się na założeniu, że wraz ze wzrostem liczby ludności i odbywanych codziennych podróży, wzrośnie rola logistyki powietrznej realizowanej przy pomocy dronów. Mobilność rozszerza się zatem na trzeci wymiar. Projekt AiRMOUR koncentruje się na aspekcie medycznym, a jego hasło to „Otwarcie nieba dla dronów ratownictwa medycznego”. Finansowany przez UE z programu Horizon 2020 projekt AiRMOUR skupia się na badaniach i ewaluacji rozwiązań, dzięki którym wykorzystanie dronów w miastach stanie się bezpieczne, niezawodne, ciche i ekologiczne, a jednocześnie akceptowane społecznie. W tym roku partnerzy przetestują zarówno załogowe, jak i bezzałogowe drony.

Ankieta dla mieszkańców

W konsorcjum jest 13 partnerów z sześciu państw oraz dodatkowo 12 miast i regionów tzw. replikatorów uczących się w ramach projektu. Dzięki inicjatywie, przedstawiciele Gdańska mogą uczestniczyć w pracach nt. miejskiej mobilności powietrznej oraz realizują badania opinii publicznej. Mieszkańcy Gdańska mogą wypowiedzieć się nt. możliwości wykorzystania dronów w ich miejscu zamieszkania, głównie do celów medycznych takich jak przelot z próbkami krwi, a w przyszłości nawet transport osób w nagłych zdarzeniach wymagających interwencji medycznej. Badania potrwają do 20 stycznia.

Interaktywna ankieta.

Kwestionariusz został już wypełniony przez 1000 osób w sześciu krajach (Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Luksemburg i Niemcy), a dotychczasowe wyniki zebrano w broszurze. Badanie jest obecnie realizowane w czterech innych krajach (Wielka Brytania, Francja, Estonia i Polska) oraz w dwóch dodatkowych miastach w Szwecji (Sztokholm i Uddevalla). Raport AiRMOUR podsumowujący badania będzie dostępny do pobrania ze strony internetowej AiRMOUR w lecie tego roku.

To okazja, aby wypowiedzieć się na temat rozwijającej się technologii, która w najbliższej przyszłości prawdopodobnie wpłynie bezpośrednio lub pośrednio na nasze życie. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 15 minut.

Projekt CITYAM, czyli aktywizacja miast trzecim wymiarze

Miejska mobilność powietrzna (UAM), jej rola w miastach oraz narzędzia potrzebne do zarządzania nią, stanowią sedno projektu CITYAM. Drony są ekologiczną i inteligentną formą mobilności, ale potencjał i liczebność tych zautomatyzowanych pojazdów w przestrzeni powietrznej miast wymaga zaplanowania. Konsorcjum 14-partnerów  z 6 miastami z regionu Morza Bałtyckiego, organizacjami branżowymi i uczelniami będzie rozwijać, testować i skalować strategie dot. wykorzystania dronów w miastach.

CITYAM dostarczy narzędzia planowania miejskiego w odniesieniu do lądowisk i przestrzeni powietrznej, a także do skalowania operacji z wykorzystaniem dronów należących do miast.

Budżet projektu CITYAM wynosi ponad 3,7 mln EUR, z czego 2,97 mln stanowi dofinansowanie z UE. Budżet Gdańska to 190 tys. EUR, w tym 152,6 tys. dofinasowania z UE.

Fot. Mat projektu AiRMOUR

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda