mobile
REKLAMA

W Gdyni powstaje laboratorium EMC – kapsuła czasu wmurowana

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni rozwija się i poszerza swoją infrastrukturę badawczą. Buduje laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej, które powoli analizować wpływ nowych technologii i urządzeń na środowisko oraz ludzie zdrowie. W środę, 9 czerwca odbyło wmurowanie kapsuły czasu w powstający budynek. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu Polska Sieć laboratoriów EMC.

Informacja prasowa
W Gdyni powstaje laboratorium EMC – kapsuła czasu wmurowana

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej na co dzień projektuje m.in. skomplikowane systemy okrętowe, czy konstruuje sprzęt do rozbrajania min. Teraz instytucja stawia na dalszy rozwój. Dzięki temu w Gdyni powstaje nowoczesne laboratorium EMC (Electromagnetic Compatibility), czyli kompatybilności elektromagnetycznej. Umożliwi ono m.in. prace nad eliminacją zagrożeń dla zdrowia, bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska naturalnego, zwiększając równocześnie potencjał w zakresie badań urządzeń i sprzętu ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Inwestycja da możliwość certyfikacji wyrobów, badań mechanizmów i systemów na jednostki pływające oraz elementów morskiej infrastruktury krytycznej, takich jak statki, okręty, porty, elektrownie wiatrowe, platformy wiertnicze.

W środę, 9 czerwca odbyła się uroczystość wmurowania kapsuły czasu w powstający budynek. Umieszczono w niej m.in. informacje o spółce, realizowanych przez nią projektach i jej produktach. Znalazły się tam również pamiątkowe coiny i monety, drobne przedmioty, gazety, a także nagrania pracowników centrum z przesłaniem dla przyszłych pokoleń.
 

– Dzisiejsze wydarzenie to swoista podróż w czasie. Wysyłamy list do przyszłych pokoleń, które będą miały szansę obserwować, przeczytać i dowiedzieć się z naszych materiałów, jak funkcjonowało nasze społeczeństwo i pracownicy, jak sobie radziliśmy w czasach pandemii i jak podjęliśmy odważne decyzje, żeby zagospodarować naszą przyszłość. Dzisiaj też symbolicznie otwieramy budowę nowego laboratorium, które będzie przeznaczone do badania wpływu urządzeń nowej techniki na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Ostatnio dużo się mówi o systemach 5G. To właśnie u nas będzie można zbadać, jak wpływają one na środowisko czy ludzi – mówi Marcin Wiśniewski, prezes zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej w Gdyni.


W uroczystości wziął udział prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który podkreślał potencjał badawczy i znaczenie ośrodka.
 

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej to niezwykle ważna i cenna instytucja w naszym mieście. To nie tylko zaplecze intelektualne, ale też, co warto to podkreślić, bardzo ważny ośrodek, który wspomaga Marynarkę Wojenną w technikach nowoczesnego uzbrojenia. Bardzo się cieszę, że ta placówka się rozwija, bo tak jak Gdynia – nowoczesne, dynamiczne miasto, tak Marynarka Wojenna wymaga dziś wielkiego wsparcia w zakresie nowoczesnych technologii – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.


Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej będzie miało 1050 m² powierzchni. Na podstawie prowadzonych tam badań będzie można określić poziom bezpieczeństwa każdego sprzętu teleinformatycznego.
 

– Laboratoria, które tutaj budujemy, będą ograniczały emisję elektromagnetyczną do środowiska. Na stanowiskach badawczych będziemy sprawdzać urządzenia elektryczne i elektroniczne. Dzięki temu będą one emitować mniej pola elektromagnetycznego do środowiska. Na podstawie badań wykonanych w naszych laboratoriach producent będzie mógł oznakować wyroby znakiem CE, czyli de facto wprowadzić je na rynek i sprzedawać w Europie – mówi Rafał Namiotko, dyrektor produkcji i rozwoju w Centrum Techniki Morskiej.


W ramach inwestycji powstanie nowa hali laboratoryjna, stanowiska do badań pól magnetycznych oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Budynek laboratorium będzie proekologiczny. Jego projektanci postawili na nowoczesne rozwiązania. Chodzi o wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna. Ze względu na charakter prowadzonych badań budynek musi też spełniać rygorystyczne wymogi – np. zapewniać odpowiednią ochronę otoczenia i pracowników przed emisją pól elektromagnetycznych generowanych przez urządzenia.

Laboratorium powstaje w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC”. To wynik umowy o dofinansowanie podpisanej pomiędzy konsorcjum EMC-LabNet (z udziałem CTM) a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w zakresie Działania 4.2, w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”).

Głównym celem konsorcjum EMC-LabNet jest stworzenie strategicznej i unikatowej w skali kraju i Unii Europejskiej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów EMC oraz uzupełnienie i rozbudowa krajowej infrastruktury badawczej.
 

O Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej w Gdyni


Powołany w 1982 roku Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej posiada kompetencje oraz doświadczenie w projektowaniu, budowie, dostawie i utrzymaniu zintegrowanych systemów z obszaru techniki wojskowej i cywilnej.

Ośrodek dostarcza i rozwija swoje rozwiązania dzięki prowadzonym badaniom naukowym, pracom rozwojowym i wdrożeniowym. Istotnym elementem działalności spółki jest uczestnictwo w krajowych i zagranicznych programach oraz projektach badawczo-rozwojowych na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i NATO.

Ośrodek oferuje usługi projektowania, testowania, wdrażania i rozwoju prototypowych rozwiązań oraz technologii, zapewniając jednocześnie ich integrację z systemami informatycznymi tworzącymi ich otoczenie.

Fot. UD Gdynia

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda