mobile
REKLAMA

Trzy konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych. Do rozdania ponad 2 miliony złotych

2 mln 350 tys. zł - takie środki są do podziału w trzech konkursach dla organizacji pozarządowych: na rzecz integracji społecznej, na lokalne działania kulturalne i na organizację wydarzeń podnoszących atrakcyjność miasta. Wnioski o granty można składać do piątku, 15 stycznia, 2021 roku. W czwartek, 7 stycznia, o godzinie 14:00, odbyły się konsultacje online dotyczące składania ofert.

inf. prasowa
Trzy konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych. Do rozdania ponad 2 miliony złotych

Konkursy organizowane przez miasto Gdańsk dotyczą ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Głównym celem wszystkich trzech konkursów jest wspieranie najbardziej wartościowych pomysłów na wydarzenia, akcje i działania kulturalne zgodne z priorytetami opisanymi w programie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

 

1. Wydarzenia Kulturalne.

Budżet w konkursie na wydarzenia kulturalne wynosi 1 mln 800 tys. zł. Działania zaproponowane w ramach projektu powinny uatrakcyjniać ofertę kulturalną i turystyczną Gdańska. W ramach tego konkursu można realizować wydarzenia ogólnopolskie lub międzynarodowe, na terenach przylegających do głównych arterii komunikacyjnych miasta lub pasa nadmorskiego, jak również mniejsze, organizowane w dzielnicach - na przykład koncerty czy spektakle.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów, których celem będzie zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych; zachowanie i rozwój idei wolności, solidarności i otwartości; upamiętnienie ważnych rocznic i wydarzeń oraz osób zasłużonych dla Gdańska i Pomorza.

2. Kultura dostępna dla lokalnych społeczności.

Budżet na działania kulturalne na rzecz społeczności wynosi 500 tys. zł. Działania artystyczne i kulturalne związane z tym grantem powinny prowadzić do współuczestnictwa w kulturze lokalnych i sąsiedzkich społeczności. Ważne, by podczas pisania projektów brać pod uwagę aktywizację mieszkańców, rozwijanie ich potencjału, zdolności, umiejętności i wiedzy. Ważne jest przełamywanie barier utrudniających czy też wykluczających uczestników z życia kulturalnego miasta i poprawa dostępu mieszkańców do kultury.

3. Integracja społeczna i przełamywanie barier.

Budżet na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka wynosi 50 tys. zł. W ramach konkursu wspierane będą działania kulturalne, których celem jest integracja społeczna różnorodnych grup mieszkanek i mieszkańców Gdańska, aktywizacja do współtworzenia i uczestnictwa w kulturze grup zagrożonych wykluczeniem oraz działania kulturalne rozwijające wiedzę, umiejętności i wrażliwość w obszarze różnorodności i równego traktowania.

W trakcie realizacji zadania można organizować wydarzenia (np. spektakle, festyny, koncerty, wystawy, happeningi), które będą elementem działań i ich bezpośrednim efektem końcowym. Ważne jest jednak, aby te działania powstawały przy udziale i zaangażowaniu uczestniczek i uczestników zadania. Oferta powinna zawierać opis form integracji, aktywizacji i/lub sposoby rozwijania wiedzy, umiejętności i wrażliwości mieszkanek i mieszkańców Gdańska w obszarze różnorodności i równego traktowania. W ofercie oceniane będą również inicjatywy zapewniające różnorodnym grupom społecznym równy dostępu do oferowanych działań m.in. tłumaczenia wydarzeń na język migowy lub obcy, audiodeskrypcje lub informowanie o zakresie dostępności danego wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Składanie ofert

Oferty w każdym z trzech konkursów należy składać poprzez system Witkac: www.witkac.pl. Podczas aplikowania należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich elementów oferty, ze szczególnym uwzględnieniem opisania oczekiwanych rezultatów działań. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać uwzględniając zapisy zawarte w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062).

Po złożeniu aplikacji system Witkac wygeneruje potwierdzenie. Najwygodniejszym sposobem składania potwierdzeń złożenia wniosku (ze względu na pandemię) jest system ePUAP.

7 stycznia konsultacje dla chętnych

Dla wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych ubieganiem się o granty zaplanowano (kolejne) konsultacje, które odbędą się w czwartek, 7 stycznia, o godzinie 14:00. W spotkaniu można wziąć udział przyłączając się do spotkania w aplikacji Teams. Organizatorem konsultacji jest Biuro Prezydenta ds. Kultury. Podczas spotkania online uczestnicy będą mogli uzyskać odpowiedzi na swoje pytania dotyczące składania wniosków.

 

Informacji w sprawie udzielania grantów udzielają ponadto:

- w kwestiach merytorycznych: Małgorzata Koter, malgorzata.koter@gdansk.gda.pl, tel. (58) 323 65 17 lub Elżbieta Czekaj, tel. (58) 323 61 23, elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl
- w kwestiach finansowych: Lidia Podleśna tel. (58) 323 61 76, lidia.podlesna@gdansk.gda.pl

 

Oprac. AO

 

 

 

Źródło: UM Gdańsk

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda