mobile

Światowy Dzień Świadomości FASD

Alkohol w ciąży jest gorszy niż promieniowanie, dym papierosowy czy kokaina. - Szacuje się, że w Europie FASD czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych dotyka dzieci częściej niż autyzm czy zespół Downa - mówi psycholog Ewa Olewicz, z Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. W czwartek, 9 września obchodzimy Światowy Dzień Świadomości FASD. 

Informacja prasowa
Światowy Dzień Świadomości FASD

W Gdańsku dzieci z FASD i ich opiekunowie mogą liczyć na bezpłatną pomoc w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Ośrodek oferuje m.in. pomoc w uzyskaniu diagnozy FASD (z ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder), konsultacje medyczne, indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców i opiekunów, grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów, psychoterapię, terapię logopedyczną, diagnozę i terapię neuropsychologiczną, terapię neurorozwojową. Oferta ośrodka jest stale poszerzana.

Jak mówi Ewa Olewicz wiedzę o tym schorzeniu należy propagować ze względu na skalę problemu. Szacuje się, że w Europie FASD jest najbardziej rozpowszechnionym schorzeniem neurorozwojowym, częstszym np. od autyzmu czy zespołu Downa. Z danych posiadanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w Polsce co najmniej 2 procent dzieci w przedziale wiekowym 7-9 lat ma zaburzenia ze spektrum FASD.  

- Badania amerykańskie przeprowadzone w stanie Kalifornia, wykazały, że częstość FASD może wynosić nawet 4 do 5 procent - tłumaczy Ewa Olewicz, psycholog z Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. - Taka częstotliwość występowania zaburzeń z kręgu FASD wydaje się bardziej prawdopodobna również w Polsce. To wprawdzie tylko suche liczby. One jednak obrazują skalę problemu. Kolejny powód dotyczy szeroko rozumianej profilaktyki. Panuje przekonanie, że dzieci z FASD rodzą tylko matki przewlekle nadużywające alkoholu, z tzw. patologicznych środowisk. Oczywiście, najpoważniejsze zaburzenia powstają najczęściej u potomstwa matek uzależnionych od alkoholu i tym samym pijących w ciąży, ale do uszkodzeń poalkoholowych może również dojść w wyniku jednorazowego np. imprezowego spożycia dużej dawki alkoholu. Większość kobiet, które piły alkohol w czasie ciąży, piło zanim się dowiedziała, że jest w ciąży a nie dlatego, że są uzależnione. 

Dzieci z FASD rodzą się w rodzinach o różnym statusie społeczno-ekonomicznym i o różnym poziomie wykształcenia. Kobiety, które wiedzą, że są w ciąży i mimo to decydują się na kontynuowanie picia, często borykają się z problemami zdrowia psychicznego, mają za sobą doświadczenia przemocy. Dlatego tak ważne jest redukowanie stereotypów dotyczących pijących kobiet w ciąży. 

Fot. mat. pras.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda