mobile

Społecznicy z Gdyni zostali nagrodzeni

Gdyńskie organizacje pozarządowe każdego dnia działają na rzecz mieszkańców i wpływają na jakość życia w naszym mieście. Raz do roku spotykają się, żeby podsumować swoje aktywności, a także porozmawiać o nowych wyzwaniach.

Informacja Prasowa/Gdynia.pl
Społecznicy z Gdyni zostali nagrodzeni

W tym roku odbyła się już 24. edycja spotkania. To miejska tradycja, a dla organizacji pozarządowych czas na wspólne rozmowy i wymianę doświadczeń.
 
– Na forum reprezentowane są organizacje z wszystkich sektorów – i te zajmujące się pomocą społeczną czy senioralną, przedstawiciele organizacji sportowych czy zajmujące się kulturą i edukacją. To ważne spotkanie i cieszę się, że tak wiele osób na nie przybyło – rozmowy i dyskusje są niezwykle cenne i budują silny fundament współpracy pomiędzy trzecim sektorem a samorządem – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
 
Gdyński trzeci sektor uchodzi za jeden z najsilniejszych w kraju – jednym z kluczowych działań, którego efektem są partnerstwa i współpraca pomiędzy samymi organizacjami.
 
– Kolejny, wcale niełatwy rok dla trzeciego sektora, możemy uznać nie niezwykle udany. Był to czas realizacji wieloletnich projektów, a także dynamicznych zmian na poziomie centralnym. Ostatnie miesiące wykorzystaliśmy na wytężoną pracę z dużym naciskiem na inwestycje w kompetencje i wiedzę przedstawicieli organizacji pozarządowych, co przełożyło się na wiele projektów z dofinansowaniem zewnętrznym – mówi Jakub Ubych ze stowarzyszenia In gremio.
 
Forum jest także okazją do nagrodzenia tych organizacji pozarządowych, które odznaczają się szczególnymi działaniami i osiągnięciami w pracy dla mieszkańców. Najprężniej działające organizacje, najciekawsze osobowości i najlepsze inicjatywy roku otrzymują nagrody „Srebrnego Śledzia”. Są one przyznawane przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Kapituła wybiera najciekawsze inicjatywy spośród tych, które zostały zgłoszone do konkursu. Nagrody wręczano po raz czwarty.

„Srebrne Śledzie” to równorzędne nagrody. W tym roku otrzymały je trzy organizacje. Pierwsza statuetka trafiła do Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki – za wieloletnią realizację projektu „Żółto-niebieski Mikołaj”, podczas której szpitalne oddziały dziecięce i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze obdarowywane są prezentami. Kolejne trofeum otrzymała Fundacja Gdyński Most Nadziei. Doceniono ją za zorganizowanie już 10. edycji kampanii społecznej „Odważni wygrywają” zachęcającej do profilaktyki raka jąder. Nagrodzono również Stowarzyszenie Motopozytywni. To grupa pasjonatów na motocyklach, która na terenie Trójmiasta i okolic ratuje, pomaga i edukuje w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 
– To wielka radość, gdy możemy nagrodzić przedstawicieli trzeciego sektora. Co bardzo cieszy w każdym roku coraz trudniej jest wybrać trójkę nagrodzonych. Zdradzając kuluary posiedzenia, podczas którego został dokonany wybór, najchętniej przyznalibyśmy sześć równorzędnych nagród, jednak było to niemożliwe – mówi Marek Radyko, wiceprezes stowarzyszenia In gremio.

Podczas forum, po raz trzeci, wręczono także nagrodę „Pozarządowego Wieloryba”. Jest ona przyznawana za całokształt pracy danej organizacji i powstała z potrzeby wyróżnienia tych, którzy robią tak dużo, że więcej już nie można.
 
„Pozarządowego Wieloryba” otrzymała Fundacja Gospodarcza. Jej największym i najbardziej spektakularnym działaniem jest budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Obecnie fundacja realizuje takie projekty jak: Kwalifikacje dla Pomorzan, Pomorskie Miasteczko Zawodów, TriPolis czy Pracownia – Gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.
 
W Gdyni działa około 800 organizacji pozarządowych. Prowadzą one różnego rodzaju działania – społeczne, sportowe, edukacyjne, kulturalne, czy pomocowe.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda