mobile
REKLAMA

Sopot przeciw wycinkom zaplanowanym przez Nadleśnictwo Gdańsk

Sopot zgłosił uwagi dotyczące planowanych zabiegów gospodarczych, które mają zostać przeprowadzone w lasach okalających Trójmiasto, a w szczególności w lasach położonych na terenie Sopotu i przylegających do miasta. Pismo w tej sprawie, w ramach konsultacji ogłoszonych przez Nadleśnictwo Gdańsk, złożył Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

informacja prasowa
Sopot przeciw wycinkom zaplanowanym przez Nadleśnictwo Gdańsk

Nadleśnictwo Gdańsk przystępuje do wykonania zaplanowanych na ten rok zabiegów gospodarczych, w tym wycinek drzew i cięć pielęgnacyjnych, które zostaną przeprowadzone na terenie 15 leśnictw. Do 7 lutego 2023 r., można składać swoje opinie dotyczące zaplanowanych zabiegów. Wątpliwości budzi fakt, że Nadleśnictwo Gdańsk, proponując konsultacje i możliwość składania uwag, informuje jednocześnie, że „zaplanowane zabiegi muszą zostać wykonane”. 

– Złożyliśmy nasze uwagi, mimo wątpliwości, czy w ogóle jakiekolwiek opinie zostaną wzięte pod uwagę. Lasy to jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców Trójmiasta i stoimy na stanowisku, że należy je za wszelką cenę chronić, tak by cieszyły też przyszłe pokolenia. Zdecydowanie sprzeciwiamy się nadmiernej eksploatacji i wykorzystywaniu ich do celów gospodarczych – mówi Marcin Skwierawskiwiceprezydent Sopotu.

W przesłanych do Nadleśnictwa Gdańsk uwagach wiceprezydent Skwierawski podkreślił, że żadne zabiegi gospodarcze nie powinny być prowadzone w okresach lęgowych ptaków czy rozwoju cennych przyrodniczo roślin. Wniósł też m.in. o nieprowadzenie żadnych prac gospodarczych w lesie na terenach istniejących i planowanych rezerwatów i jak również w odległości 100 m od ścieżek i szlaków leśnych.

To kolejny wniosek w ostatnim czasie, w którym przedstawiciele Sopotu postulują radykalne ograniczenie funkcji gospodarczej w lasach okalających Trójmiasto. Kilka dni temu wójtowie, burmistrzowie i prezydenci Redy, Wejherowa, Gdańska, Sopotu i Gdyni złożyli w imieniu mieszkańców swoich miast i gmin wspólne postulaty i wnioski do tzw. Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2025-2034. W styczniu br. przedstawiciele Sopotu wzięli też udział w posiedzeniu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”, wnosząc uwagi dotyczące programu ochrony tego kompleksu leśnego. Celem działań jest wdrożenie procedur, które umożliwią maksymalne zwiększenie ochrony lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Fot. Anna Wojciechowska/sopot.pl

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda