mobile

Rozwiązano umowę na realizację parkingów kubaturowych

Gmina Miasta Gdańska oraz spółka IMMO PARK Gdańsk podjęły decyzję o zakończeniu umowy, która obejmowała budowę czterech parkingów w Śródmieściu miasta. Inwestycja nie zostanie zrealizowana, ze względu na fakt, iż od momentu podpisania umowy zmieniły się potrzeby i uwarunkowania, na których oparty był projekt.

informacja prasowa
Rozwiązano umowę na realizację parkingów kubaturowych

Umowa między spółką IMMO PARK Gdańsk a Gminą Miasta Gdańska została zawarta w październiku 2018 roku i dotyczyła zaprojektowania, wybudowania, finansowania oraz zarządzania czterema parkingami w Śródmieściu miasta. Strony podjęły decyzję o wstrzymaniu realizacji tego projektu. Wpłynęły na to w szczególności takie czynniki jak: sytuacja makroekonomiczna, konieczność ochrony drzew w części lokalizacji, a także uwagi do projektu zgłaszane przez lokalne społeczności. Dodatkowym elementem były też trudności dotyczące pozyskiwania odpowiednich zgód i decyzji konserwatorskich w zakresie, jakim założono projekt na etapie procedury przetargowej. Nie bez znaczenia pozostaje również wprowadzona w międzyczasie regulacja polityki parkingowej miasta, której przykładem jest Śródmiejska Strefa Parkowania wprowadzona w 2020 roku czy propozycja Park&Ride w czasie trwania wysokiego okresu turystycznego. Rozwiązania te wpłynęły na poprawę sytuacji związanej z brakiem miejsc parkingowych w Śródmieściu.

Umowa zawarta między IMMO PARK Gdańsk a Miastem Gdańsk przewidywała wybudowanie czterech parkingów w centrum Gdańska:

  • Dwupoziomowy parking podziemny na 337 miejsc, zlokalizowany przy ulicy Podwale Staromiejskie
  • Jednopoziomowy parking podziemny na 112 miejsc postojowych, zlokalizowany pod placem Targ Węglowy
  • Parking podziemny dla 260 samochodów, zlokalizowany na ulicy Podwale Przedmiejskie
  • Czteropoziomowy, nadziemny parking na 493 pojazdy, zlokalizowany przy Długich Ogrodach

Fot. pixbay

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda