mobile

Radni zdecydowali o uchwaleniu kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego

Dziś po raz kolejny spotkali się radni Rady Miejskiej w Gdańsku. Na sesji rady miasta podjęli decyzję o uchwaleniu dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

mat.pras.
Radni zdecydowali o uchwaleniu kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego

Dziś odbyła się sesja Rady Miasta w Gdańsku. Jej owocem są dwie uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jak informuje gdański ratusz zmiany, przewidziane w uchwalonych planach, umożliwiają realizację celów publicznych, dotyczą one terenów zlokalizowanych na Pieklisku i Oruni.

Pierwszy plan dotyczy rejonu Pieklisko – rejon ulic Lema i Zielony Stok i jak wyjaśnia gdański magistrat umożliwia realizację celu publicznego polegającego na przedłużeniu ulicy Lema na odcinku od ulicy Hausbrandta do ulicy Kartuskiej jako drogi publicznej, w miejscu obecnie ustalonego ciągu pieszo-jezdnego. Ponadto zapisy planu określają przeznaczenie i sposób zagospodarowania dotychczas niezainwestowanego terenu znajdującego się na południe od ulicy Kartuskiej. Plan był trzykrotnie wyłożony do publicznego wglądu – w wyniku konsultacji uwzględniono część uwag, które dotyczyły m.in. nieprzekraczalnej wysokości zabudowy i zakazu makroniwelacji na jednym z terenów objętych planem.

Drugi dotyczy terenu Orunia zbiornik retencyjny w rejonie ul. Równiej. Przyjęcie tego planu ma umożliwić realizację celów publicznych - budowę zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami infrastruktury odwadniającej oraz urządzenie miejskiej zieleni ogólnodostępnej. Przeznaczenie terenu jest spójne z założeniami miejskiej polityki przeciwpowodziowej zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

fot. UMG

 

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda