mobile
REKLAMA

Program „Czyste Powietrze”. Ile wniosków złożyli gdańszczanie?

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych - to główne cele ogólnopolskiego programu "Czyste Powietrze". Od lipca wprowadzone zostają nowe zasady, wśród których są m.in. podwyższony poziom dofinansowania. Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie natomiast dotacji na kotły węglowe.

Informacja prasowa
Program „Czyste Powietrze”. Ile wniosków złożyli gdańszczanie?

Program "Czyste Powietrze" prowadzony jest od 2018 roku przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończenie programu planowane jest na koniec 2030 roku, ale wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą tylko do 31 grudnia 2027 roku. 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na program "Czyste Powietrze" przeznaczono łącznie 103 mld złotych. Dzięki dofinansowaniu można wymienić stare i nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzić niezbędne prace termomodernizacyjne budynków.


Od 1 lipca 2021 roku weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”. Podstawowe różnice w porównaniu do poprzedniej to:

 • wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.)
 • zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania)
 • poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie

Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br. 

Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOS w Gdańsku).

Dotacje na kotły węglowe tylko do końca roku

NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe. 

Podwyższony poziom dofinansowania

Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). W przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1 564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2 189 zł.

Wsparcie finansowe na zakup i montaż kotłów na pellet

Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45 proc. faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60 proc. kosztów).

Co jeszcze w „Czystym Powietrzu”?

Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ma ruszyć jeszcze w lipcu tego roku. Informacje o bankach, które będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację będą dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty złożenia wniosku)
 • okres realizacji (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku)
 • rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia).

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95 proc. na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.


Ponadto - poza już wprowadzonymi zmianami - NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze” modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów.

 

Jak do tej pory przyznawano dotacje w Gdańsku?


Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:

 • 2018 rok - 59 wniosków
 • 2019 rok - 169 wniosków
 • 2020 rok - 116 wniosków
 • 2021 rok - 98 wniosków (do 14 lipca)

Łącznie w Gdańsku złożono do tej pory 442 wnioski o dofinansowanie.


Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, w których wnioskowano o dotację na nowe źródło ciepła:

 • 2018 rok - 47 wniosków
 • 2019 rok - 128 wniosków
 • 2020 rok - 93 wnioski
 • 2021 rok - 72 wnioski (do 14 lipca)

Łącznie w Gdańsku złożono 340 wniosków na nowe źródło ciepła. 


Rodzaje źródła ciepła, na które złożono wniosek o dofinansowanie:

 • kocioł gazowy kondensacyjny - 238
 • pompa ciepła powietrzna - 33
 • kocioł na węgiel - 17
 • kocioł na biomasę - 20
 • pompa ciepła grunt/woda - 15
 • system ogrzewania elektrycznego - 10
 • węzeł cieplny - 6
 • kocioł zgazowujący drewno - 1


Zarząd gdańskiego WFOŚiGW zatwierdził w Gdańsku pozytywnie 256 wniosków o dofinansowanie. Przyznano łącznie 3 836 757,00 zł dotacji.

Do tej pory rozliczono 200 inwestycji, wypłacono 2 245 101,93 zł dotacji.

Fot. UM Gdańsk

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda