mobile
REKLAMA

Pomóż osobie ubezwłasnowolnionej

W Gdańsku jest grono mieszkańców, którzy są częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnieni i wymagają wsparcia drugiej osoby. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  zachęca do pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub kuratora właśnie dla takich mieszkańców. Jak wyjaśnia instytucja chodzi o wspieranie osób, których aktywność życiowa jest bardzo ograniczona np. ze względu na podeszły wiek lub zły stan zdrowia. 

mat.pras.
TAGI pomoc
Pomóż osobie ubezwłasnowolnionej

Osoby, które są częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą żyć samodzielnie. Nie każdy ma bliskich, którzy mu pomogą, dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku rozpoczął poszukiwania osób do pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub kuratora. 

 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego, kuratora dla ubezwłasnowolnionych gdańszczanek i gdańszczan, moga kontaktować się ze specjalistami Centrum Pracy Socjalnej 4 MOPR przy ul. Lecha 1, tel.: 58 511 46 16 lub kom.: 506 228 183 (w godz. pracy Ośrodka), e-mail: mopr@gdansk.gda.pl.

Jakie kryteria należy spełnić?

Kandydatki i kandydaci muszą mieć m.in. pełną zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowaną opinię oraz korzystać z pełni praw publicznych. Wymagane są też: posiadanie polskiego obywatelstwa oraz niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. Ich stan zdrowia powinien pozwalać na pełnienie niełatwej przecież roli, jaką jest wspieranie osoby całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionej. To wymagające zadanie, dla empatycznych, chcących pomagać ludzi, którzy mają też czas, by sprostać obowiązkom. Decyzję o ustanowieniu opiekuna prawnego i kuratora, podejmuje sąd. Może on przyznać wynagrodzenie za świadczoną pomoc, które jest pokrywane np. z majątku osoby ubezwłasnowolnionej lub też ze środków publicznych.

Piecza nad potrzebującym i jego majątkiem

Opiekun prawny wspiera osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną. Do jego obowiązków należy m.in. ochrona interesów osobistych i majątkowych ubezwłasnowolnionego człowieka. Również reprezentowanie go w czynnościach prawnych. Dbanie, by miał właściwą opiekę medyczną, środki na życie. Kurator z kolei sprawuje kontrolę i opiekę nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wspiera ją w życiu codziennym, pełni rolę doradcy np. w zakresie dysponowania dochodami. Czuwa, by podopieczna/podopieczny uniknęli finansowych kłopotów.

 

fot. pixbay

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda