mobile

Ostatnie dni zgłoszeń w konkursie na duże i małe projekty kulturalne

Do wtorku, 31 stycznia przedstawiciele NGO mogą zgłaszać pomysły w konkursie na małe i duże granty. Przez stronę www.gdansk.pl/rezerwacja, wnioskodawcy mogą umawiać się na indywidualne konsultacje w kwestii wypełniania wniosków. Miasto wesprze inicjatywy organizacji pozarządowych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

informacja prasowa
Ostatnie dni zgłoszeń w konkursie na duże i małe projekty kulturalne

Małymi grantami nazywane jest wsparcie projektów z dofinansowaniem do 30 000 zł. Na ten cel miasto w 2023 roku przeznaczy 630 000 zł.

Mogą być to inicjatywy zwiększające partycypację mieszkańców w działaniach i wydarzeniach kulturalnych oraz podnoszące poziom ich sprawczości w kreowaniu nowych form spędzania wolnego czasu. Projekty mające na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gdańska i jego mieszkańców, a także działania na rzecz integracji społecznej i międzykulturowej.

Oczekiwane działania realizowane w ramach małych grantów to m.in.:

 • Inicjatywy oddolne, partycypacyjne, wynikające z lokalnych potrzeb uczestnictwa w kulturze, wykorzystujące różne techniki i metody animacji kultury. Projekty podnoszące poziom obecności kultury w życiu mieszkanek i mieszkańców Gdańska poprzez ich uczestnictwo w różnych formach ekspresji artystycznej i kulturalnej.
 • Przedsięwzięcia nawiązujące zarówno do tradycji i tożsamości kultury Gdańska, jak
  i tworzące nowe wartości kulturowe.
 • Zadania zwiększające partycypację mieszkańców poszczególnych dzielnic Gdańska w wydarzeniach i działaniach artystycznych opartych na oryginalnym pomyśle oraz wymianie wiedzy i doświadczeń z gdańskim środowiskiem twórczym.
 • Inicjatywy wspierające budowanie lokalnych partnerstw na rzecz animacji kultury w Gdańsku.

Duże granty na kulturę dla NGO

Dużymi grantami nazywane jest wsparcie projektów z dofinansowaniem powyżej 30 000 zł. Na ten cel miasto w 2023 roku przeznaczy 2 000 000 zł.

Mogą to być festiwale i wydarzenia o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wzmacniające wizerunek Gdańska jako miasta kultury. Projekty zwiększające dostępność mieszkańców do kultury i działań artystycznych, a także działania na rzecz integracji społecznej i międzykulturowej.

Oczekiwane działania realizowane w ramach dużych grantów to m.in.::

 • Miejski, regionalny i krajowy zasięg zadań. Przedsięwzięcia te mogą zarówno nawiązywać do tradycji i tożsamości kultury Gdańska, jak i tworzyć nową wartość poszukując oryginalnych metod ekspresji.
 • Zadania odznaczające się wysoką jakością̨, oryginalną i spójną koncepcją oraz rzetelnością̨ wykonania. Na dofinansowanie mogą liczyć zarówno projekty kulturalne skoncentrowane na wybranej dziedzinie kultury i sztuki, jak i te o charakterze interdyscyplinarnym.
 • Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych będących efektem pobytów rezydencyjnych.
 • Zadania zwiększające dostępność mieszkańcom Gdańska oraz turystom do wydarzeń lub działań artystycznych opartych na oryginalnym pomyśle oraz wymianie wiedzy i doświadczeń z gdańskim środowiskiem twórczym.

Biuro Prezydenta ds. Kultury planuje także organizację spotkań warsztatowych dotyczących wypełniania ofert oraz konsultacje indywidualne. O terminach będziemy informowali w osobnym komunikacie.

Szczegóły: Konkursy na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: duże i małe projekty kulturalne 2023

Potwierdzenie złożenia oferty

Wnioski można składać w systemie Witkac do 31 stycznia 2023Po złożeniu aplikacji, system wygeneruje potwierdzenie, które należy podpisać i złożyć:

 1. używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,
 2. dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję:
 • ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74, (I piętro, pokój nr 210)
 • ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, (pokój nr 40)
 • ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2, (stanowisko informacji i składania korespondencji)
 1. przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Fot. gdansk.pl

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda