mobile

Od jutra zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z al. Havla

W piątek, 22 października, w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Łódzką z al. Havla. Zmiany wynikają z kolejnego etapu robót prowadzonych przy budowie linii tramwajowej Nowa Warszawska.

Informacja prasowa
Od jutra zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z al. Havla

- Kierowcy jadący od strony ulicy Warszawskiej będą mieli możliwość jazdy ulicą Łódzką na wprost na wysokości skrzyżowania ulicy Łódzkiej z ulicą Havla. Wcześniej ten fragment ulicy Łódzkiej został zamknięty - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Zmiany na ul. Łódzkiej wynikają z kolejnego etapu robót prowadzonych przy budowie linii tramwajowej Nowa Warszawska.

Budowa Nowej Warszawskiej jest jednym z elementów programu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A, który jest współfinansowany z funduszy unijnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Przetarg na realizację tego zadania ogłoszono 14 czerwca 2019 r. Prace mają potrwać 20 miesięcy.

W ramach inwestycji powstanie około 2-kilometrowy odcinek linii tramwajowej. Wzdłuż trasy zaplanowano cztery przystanki tramwajowe: w pobliżu skrzyżowania z - także planowaną - ul. Unruga, ul. Piotrkowską i al. Havla. Wzdłuż linii tramwajowej wykonany zostanie chodnik oraz droga rowerowa, zagospodarowana zostanie zieleń, pojawią się elementy małej architektury, w tym ławki, stojaki na rowery i kosze na odpadki. W ramach prac przebudowany zostanie także 210-metrowy odcinek ul. Piotrkowskiej, tak aby dostosować ją do nowego układu drogowego. Oprócz nowej nawierzchni zyska ona także chodnik i oświetlenie.

Projekt przewiduje również kompleksową przebudowę infrastruktury podziemnej, w ramach której powstanie m.in. nowa kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa. Przebudowana zostanie sieć ciepłownicza, gazowa oraz teletechniczna. Dla potrzeb obsługi torowiska powstanie także tzw. droga technologiczna. Zakres inwestycji obejmuje również przebudowę fragmentu torowiska i układu drogowego na al. Havla, tak aby można było „wpiąć” nową linię. Skrzyżowanie z ul. Łódzką zaprojektowano jako trójwlotowe, a odcinek ul. Nowej Warszawskiej między skrzyżowaniem z al. Havla jako drogę dwujezdniową.

Fot. DRMG

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda