mobile
REKLAMA

Nowa dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego wybrana

 

Agata Grenda obejmie stanowisko dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Funkcję sprawować będzie przez trzy sezony artystyczne, począwszy od 1 września 2021 roku. Decyzję podjęli organizatorzy instytucji - województwo pomorskie i gmina miasta Gdańska w uzgodnieniu ze współtworzącą teatr Fundacją Theatrum Gedanense.

Informacja prasowa
Nowa dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego wybrana

Powołanie nowej dyrektorki nastąpi na podstawie zapisów Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Gdański Teatr Szekspirowski z dnia 20 lutego 2008 r.

Dyrektor prof. Jerzy Limon czasie trwania ostatniej kadencji planował zatrudnienie Agaty Grendy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. programowych, rekomendował również organizatorom teatru rozważenie jej kandydatury jako przyszłej dyrektor teatru.

Obecnie, zgodnie z ustawowym wymogiem pozyskania opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności instytucji, Prezydent Miasta Gdańska wystąpiła do dwóch organizacji – Związku Artystów Scen Polskich oraz Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów o zaopiniowanie kandydatury. Program kadencyjny Agaty Grendy – zgodnie z zapisami ww. ustawy – zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku niezwłocznie po powołaniu nowej dyrektor. 

Agata Grenda jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej (kierunek filologia polska, specjalizacja dziennikarska) oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku psychologia w marketingu i zarządzaniu.

W swojej karierze pracowała zarówno z przedstawicielami kultury, jak i biznesu. Wykładała na studiach podyplomowych „Menedżer Kultury” w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W latach 2004 – 2006 kierowała Impresariatem w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu.

Pełniła ważne funkcje dyplomatyczne oraz kierownicze. W latach 2006 – 2011 pracowała jako zastępczyni dyrektora oraz kuratorka sztuk performatywnych w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku, a w latach 2015 – 2017 objęła funkcję dyrektora, w randze konsula, tegoż Instytutu.

W latach 2011-2015 była dyrektorką Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie podlegało jej 21 wielkopolskich instytucji kultury. Pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W latach 2017 - 2021 prowadziła firmę Grenda. Produkcja Kultury, oferującą usługi szkoleniowe, mentorskie i producenckie z zakresu kultury oraz komunikacji w biznesie i kulturze. W 2021 roku współpracowała przy prezentacji 31. Edycji Festiwalu Malta jako zastępczyni dyrektora Festiwalu.

Na przestrzeni lat realizowała międzynarodowe i krajowe projekty kulturalne, współpracowała z festiwalami i instytucjami kultury w kraju i za granicą. Ma wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z programów i fundacji europejskich oraz krajowych.  

Agata Grenda funkcję dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego sprawować będzie przez trzy kolejne sezony artystyczne, począwszy od 1 września 2021 roku.

Fot. A. Szenrok

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda