mobile

Można już składać wnioski o granty kulturalne marszałka

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 40 tys. zł (II nabór)”. Do podziału jest pół miliona złotych. Wnioski można składać do 26 maja 2021 r.

Informacja prasowa
Można już składać wnioski o granty kulturalne marszałka

O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu trzech miesięcy licząc od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Pomoc dla kultury

Uprawnionymi do składania ofert są podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego. Na drugi nabór samorząd przeznaczył pół miliona złotych. Na projekt można otrzymać nawet 40 tys. zł. W tym roku na granty kulturalne (trzy nabory wniosków) samorząd naszego województwa przeznaczył 1,9 mln zł.

Środki finansowe na realizację artystycznych działań

Granty przyznawane są na dokonanie określonego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym na terenie Pomorza w 2021 r. Mogą dotyczyć m.in. koncertów, warsztatów, konkursów, spektakli, wystaw, konferencji, działań edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych angażujących i integrujących mieszkańców regionu. Ważny jest też udział lokalnych artystów i animatorów w wydarzeniach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. W konkursie mogą wziąć też udział osoby, których działania artystyczne nie mieszczą w żadnej z tych kategorii – są interdyscyplinarne.

Wyjątkowy charakter konkursu i zapewnienie bezpiecznej realizacji przedsięwzięć kulturalnych w czasie pandemii, wiążą się z nałożonym na oferentów obowiązkiem zdiagnozowania ryzyka. Może ono utrudnić osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów – kandydaci powinni przedstawić alternatywne rozwiązanie umożliwiające realizację zadania również w sytuacji obostrzeń sanitarnych.

Zgłoszenia

Wydrukowaną z systemu Witkac.pl i podpisaną – przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta – ofertę można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Oferta powinna być oznaczona dopiskiem „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł (II nabór)”.

Ofertę należy obligatoryjnie:
a) wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą systemu Witkac.pl
b) następnie wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, ofertę należy złożyć w formie papierowej.

Informacji na temat konkursu o przyznanie grantów w roku 2021 udzielają pracownicy Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Fot. pomorskie.eu

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda