mobile
REKLAMA

Matarnia. Nowa stacja monitorująca jakość powietrza w Gdańsku, pierwsza skupiona na zanieczyszczeniach komunikacyjnych

Stała kontrola jakości powietrza jest ważnym elementem troski o środowisko. Dlatego jednym z działań na rzecz czystości powietrza w naszym mieście jest rozwój profesjonalnej sieci pomiarowej. Najnowszym elementem tego systemu jest stacja pomiaru zanieczyszczeń liniowych, zlokalizowana na gdańskiej Matarni, przy ul. Słowackiego. To już szóste stanowisko pomiarowe na terenie Gdańska, dziewiąte w całej aglomeracji.

Informacja prasowa
Matarnia. Nowa stacja monitorująca jakość powietrza w Gdańsku, pierwsza skupiona na zanieczyszczeniach komunikacyjnych

Dzięki Fundacji "Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot" (ARMAG) prowadzony jest ciągły monitoring stanu jakości powietrza, w tym w szczególności badanie stężeń takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły zawieszone, tlenek węgla, ozon czy benzen. Fundacja przygotowuje i upowszechnia w różnych formach informacje o stanie powietrza atmosferycznego.

- W Gdańsku, ale i w całej aglomeracji, wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim oraz innymi samorządami już od 1993 roku, kiedy powstała Fundacja ARMAG, zajmujemy się monitorowaniem jakości powietrza. To był pilotażowy, absolutnie pionierski program w Polsce. Dzisiaj takich stacji kontrolujących stan powietrza w całym Trójmieście jest dziewięć. W samym Gdańsku, dzięki tej nowej stacji mamy już sześć punktów pomiarowych – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Nowy punkt pomiaru jakości powietrza

Jednym z elementów systemu jest nowa - szósta - stacja pomiarowa działająca przy ul. Słowackiego (obok Ronda im. Jacka Kaczmarskiego). Urządzenia zgromadzone w tym punkcie zbierają dane dotyczące przede wszystkim zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy. Jest to możliwe dzięki specyficznej lokalizacji. Stacja znajduje się w pewnym oddaleniu od centrum, a tym samym od innych niż komunikacyjne źródeł zanieczyszczeń. Jednocześnie, jest ona położona przy ruchliwej ulicy, na pasie zieleni pomiędzy dwoma pasami ruchu. To pierwsza tego typu stacja na Pomorzu. Nowy punkt został włączony do sieci Fundacji ARMAG na początku lipca.

- Ta stacja to jest finalny etap projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, również przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku. To jest stacja komunikacyjna, dedykowana zanieczyszczeniom z emisji liniowej, czyli pochodzącej z transportu. Stąd lokalizacja tej stacji, dosyć nietypowa dla naszej sieci. To pierwsza taka stacja na Pomorzu, dlatego z niecierpliwością czekamy na wyniki – podkreśla Magdalena Haas, dyrektor Fundacji ARMAG. - Oczywiście te wyniki będziemy musieli przeanalizować, zgodnie z danymi meteo, które będziemy zbierać równolegle. Dopiero wtedy będziemy mogli właściwie zinterpretować pomiar - dodaje szefowa ARMAG.

Stacja pomiarowa przy ul. Słowackiego powstała w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przy wsparciu gmin Gdańska, Gdyni i Sopotu. Łączny koszt inwestycji to ok. 592 515,60 zł brutto.

- Każdy mieszkaniec może codziennie, online, zobaczyć informacje o jakości powietrza, zobaczyć jak fluktuują te wskaźniki. Można też zapoznać się z prognozą jakości powietrza. To jest niezwykle ważne, ponieważ dzięki bardzo dobrej współpracy naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej oraz Fundacji ARMAG byliśmy w stanie wybudować bardzo nowoczesne modele predykcji jakości powietrza. Cele strategiczne miasta, całej aglomeracji, czy obszaru metropolitalnego w zakresie poprawy jakości powietrza i poprawy jakości środowiska w ogóle, są niezwykle istotne. Wydaje mi się, że to zadania nie tylko dla samorządów, ale dla całej naszej społeczności, również środowiska akademickiego - dodaje Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prezes zarządu Fundacji ARMAG.

 

Zanieczyszczenia z emisji liniowej

Stacja Fundacji ARMAG jest dedykowana pomiarom zanieczyszczeń pochodzących z emisji liniowej, czyli komunikacyjnej: ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych. Kontrola zanieczyszczeń pochodzących z tego źródła jest niezwykle ważna, ponieważ zawierają one dużo szkodliwych związków. Sytuacja jest szczególnie zła pod względem zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 oraz najbardziej toksycznymi dla zdrowia związkami tj. węglowodorami, tlenkami azotu i węgla. Cząstki stałe PM (podstawowym ich składnikiem jest sadza) to produkty wydostające się z układu wylotowego silnika zawierające m.in. pewną ilość cząstek węgla, związków siarki i azotu, metali oraz ciężkich węglowodorów. Długo utrzymują się w atmosferze i są łatwo wchłaniane.

- W Polsce emisja liniowa, po emisji komunalnej, z którą mamy największy problem, wysuwa się na drugie miejsce. Dlatego pomiar dedykowany tego rodzaju emisji jest bardzo ważny. Jest konieczny do przeprowadzenia różnego rodzaju analiz, do zarządzania ruchem oraz do przygotowywania strategii transportu dla miasta - wyjaśnia Magdalena Haas.

Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda