mobile

Kolej dostępna dla mieszkańców

Wiemy już, gdzie w Polsce powstaną lub zostaną zmodernizowane przystanki w ramach „programu przystankowego”.  Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. W województwie pomorskim wybrano 12 lokalizacji, z czego trzy są w Trójmieście - dwa w Gdańsku i jeden w Gdyni.

Informacja prasowa
TAGI Pomorze kolej
Kolej dostępna dla mieszkańców

W środę, 19 maja 2021 r., Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

Celem programu jest zwiększenie dostępu lokalnych społeczności do transportu kolejowego. Dostępne środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych.

Program ma przyczynić się to do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwić pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.
 

Najważniejsze rozwiązania

Poprawiona zostanie dostępność komunikacyjna regionów poprzez:

  • eliminowanie barier na przystankach dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się;
  • rozbudowanie, przebudowanie lub zbudowanie nowych przystanków kolejowych, a także odbudowanie tych, które w przeszłości zostały zlikwidowane;
  • wydłużenie peronów dla potrzeb pociągów dalekobieżnych;
  • zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla podróżnych.

W programie wskazano lokalizacje, dla których zakres działań, w zależności od potrzeby, dotyczy budowy lub odbudowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji – w tym wydłużenia peronów oraz zmiany lokalizacji przystanków kolejowych.

Do wytypowania wstępnej listy zadań objętych programem przyjęto następujące kryteria:

  • dostosowanie do potrzeb i uwarunkowań społecznych uwzględniających aktualną sytuację transportu kolejowego;
  • deklarację przewoźników kolejowych i organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jeśli chodzi o wykorzystywanie infrastruktury objętej programem;
  • realizacja inwestycji nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

Przystanki w Trójmieście

W ramach programu uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W ramach programu na obu listach uwzględniono budowę 177 i modernizację 178 przystanków. Zgodnie z założonym harmonogramem w tym roku Polskie Linie Kolejowe planują rozpocząć postępowania przetargowe dla 56 lokalizacji.

W województwie pomorskim kolejarze wytypowali 12 lokalizacji, w tym trzy w Trójmieście. W Gdańsku powstaną dwa nowe przystanki: w Osowej przy ul. Kielnieńskiej na linii 201 Gdynia – Kościerzyna oraz Gdańsk Park Maszynowa na tzw. bajpasie kartuskim (przystanek powstanie przy wiadukcie nad ul. Maszynową). Z kolei w Gdyni powstanie przystanek Gdynia Mały Kack na linii 201 w okolicach ul. Łowickiej.

W pobliżu Trójmiasta powstanie jeszcze jeden przystanek – Otomino. Będzie on się znajdował także na tzw. bajpasie kartuskim między Żukowem Zachodnim a Starą Piłą. Na liście rezerwowej znalazło się 13 przystanków, w tym przystanek Gdynia Fikakowo.

Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Chodzi o zapewnienie zintegrowanego i nowoczesnego systemu transportowego, który jest jedną z najważniejszych części w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej państwa. 

Fot. mat. pras.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda