mobile
REKLAMA

Gdynia wyróżniona za opiekę nad zabytkami

Gdynia odebrała wyróżnienie w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”. Jury doceniło nasz „Program opieki nad Zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015-2018”. Nagrodę odebrała przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska.

Informacja prasowa
Gdynia wyróżniona za opiekę nad zabytkami

To pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”. Zgłaszały się do niego gminy, które realizują program opieki nad zabytkami. W sumie było ich 26: gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich i wiejskich. Ostatecznie nagrody przyznano w dwóch kategoriach: gminy miejskie oraz gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.
 
Nasze miasto otrzymało wyróżnienie za „Program opieki nad Zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015-2018”. Nagrodę z rąk Anny Czerwińskiej-Walczak, zastępcy dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, odebrała przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska.
 

- Miałam ogromną przyjemność odebrać wyróżnienie dla Gdyni w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”. Jury doceniło przyjęty przez radnych miasta „Program opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015-2018". Cieszę się, że skala ochrony zabytków w naszym mieście została doceniana na arenie ogólnopolskiej. To docenienie wspólnej troski o materię, ale też promocji dziedzictwa naszego miasta – mówi Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.

 
Gdynię doceniono m.in. za: „wypracowanie wyróżniającej się, długofalowej, konsekwentnie wdrażanej wizji zarządzania dziedzictwem kulturowym miasta. Pionierskie działania w zakresie rozpoznania i promowania wartości zabytków oraz dziedzictwa XX wieku jako wyróżnika dziedzictwa miasta”.
 
W konkursie wyróżnienia otrzymali także: Bolesławiec i Żyrardów. Laureatem w kategorii gminy miejskie została Łódź.
 
Jury podczas oceny zwracało szczególną uwagę na projekty odzwierciedlające długofalową wizję zarządzania dziedzictwem gminy. Na działalność edukacyjną i promującą wiedzę o materialnym i niematerialnym dziedzictwie danego regionu, a także wykorzystanie potencjału obszarów zabytkowych dotychczas zaniedbanych i niedostrzeganych.
 

„Samorząd dla Dziedzictwa”


Organizatorem konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa” jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast nadzór sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs jest realizowany w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.
 
Nagrody przyznawane są za modelowe opracowywanie i wdrażanie gminnego programu opieki nad zabytkami. W tym realizację działań i zadań służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz służących zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału zasobów dziedzictwa kulturowego.

Fot. gdynia.pl

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda