mobile
REKLAMA

Gdańsk wybrał najlepsze koncepcje zagospodarowania Placu Solidarności

W piątek, 17 listopada, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz ogłosiła wyniki konkursu na zagospodarowanie Placu Solidarności, który jest miejscem symbolicznym dla historii miasta. W konkursie przyznano trzy nagrody główne i dwa wyróżnienia, a łączna pula nagród wyniosła 110 tys. zł

Jakub Bielawski
Gdańsk wybrał najlepsze koncepcje zagospodarowania Placu Solidarności

Celem konkursu było stworzenie spójnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej, która nawiązywałaby do znaczenia Placu jako miejsca pamięci i spotkań, a także wpisywałaby się w kontekst urbanistyczny otoczenia, które ulega dynamicznej transformacji. W konkursie mogli wziąć udział zarówno doświadczeni architekci, jak i młodzi absolwenci wydziałów architektury.

Planiści zostali wynagrodzeni za wybitne koncepcje

Pierwszą nagrodę, w wysokości 40 tys. zł, zdobyła pracownia APA Wojciechowski Architekci za projekt, który podzielił plac na trzy strefy funkcjonalne: pamięci, zieloną i miejską. Strefa pamięci obejmowałaby Pomnik Poległych Stoczniowców i Europejskie Centrum Solidarności, strefa zielona wprowadzałaby na plac zieleń miejską i parkową, a strefa miejska skupiałaby się wokół przebudowanej ulicy Nowomiejskiej z amfiteatralnym wzniesieniem.

Drugą nagrodę, w wysokości 30 tys. zł, otrzymał zespół Tomasz Bekas, Alicja Maculewicz i Jan Matusewicz za propozycję przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej, która umożliwiłaby stworzenie promenady pieszej wzdłuż ulicy Wały Piastowskie z najściem na pomnik od strony Dworca Głównego i wykreowanie ogólnodostępnych przestrzeni w pobliżu wejścia do budynku I LO.

Trzecią nagrodę, w wysokości 20 tys. zł, przyznano Sławomirowi Kopy za projekt, który uporządkował obszar opracowania studialnego przy użyciu skromnych środków. Projekt pokazał, jak niska i wysoka zieleń mogą odmienić istniejącą przestrzeń miasta, przy ograniczonej ingerencji w jego tkankę i ograniczonym budżecie tych przekształceń.

Pozostałym przyznano także wyróżnienia

Wyróżnienia, po 10 tys. zł każde, otrzymali: Łukasz Modrzejewski, Jakub Kozaczenko i Konrad Zaborski za wprowadzenie zdecydowanej idei zwartej tkanki śródmiejskiej, tworząc cyrkularny plac z posadzką i ścianami urbanistycznymi oraz Roman Ruczyński, Łukasz Bugalski i Barbara Bugalska za wkomponowanie punktowca przy ul. Doki 1 w centralną kompozycję placu i oryginalną propozycję przeniesienia linii tramwajowej.

Wszystkie prace konkursowe można obejrzeć na wystawie, która odbędzie się 12 grudnia w siedzibie SARP – Dwór św. Jerzego o godz. 16.00. Wtedy też odbędzie się dyskusja publiczna z prezentacją prac. Organizatorem konkursu był Urząd Miejski w Gdańsku we współpracy z SARP.

fot.UM Gdańsk

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda