mobile

Gdańsk gotowy na ulewne deszcze

W ub.tygodniu odbyło się posiedzenie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego w Gdańsku. Wśród poruszanych kwestii były te związane z gotowością służb i jednostek miejskich do podjęcia działań w razie wystąpienia intensywnych opadów deszczu

Informacja prasowa
Gdańsk gotowy na ulewne deszcze

W spotkaniu pod przewodnictwem Piotra Borawskiego, zastępcy prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu uczestniczyli przedstawiciele służb i jednostek miejskich.

- Spotykamy się po to, aby mieć pewność przygotowania służb do różnych zdarzeń związanych z podtopieniami i nawalnymi deszczami, które występują głównie w okresie wiosenno-letnim – rozpoczął spotkanie Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Celem posiedzenia było sprawdzenie i omówienie wdrożenia podwyższonej gotowości wszystkich odpowiedzialnych służb do podjęcia działań w przypadku zagrożenia wynikającego z intensywnych opadów deszczu. Przedstawiciele miejskich jednostek oraz służb złożyli raport z przygotowania do tego typu sytuacji, w zakresie przygotowania pracowników czy funkcjonariuszy, sprzętu jakim dysponują, a także schematów działań gotowych do zastosowania w razie wystąpienia zagrożenia. Podczas spotkania omówiono też stan infrastruktury, w tym m. in. systemów odwodnieniowych, monitoringu miejskiego, a także rozwiązań służących wczesnemu przewidywaniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Przedyskutowano też aktualnie wdrożone sposoby komunikowania się między wszystkimi zaangażowanymi służbami.  

- W poprzednim roku mieliśmy suszę i pięć zjawisk IV stopnia dotyczące opadów deszczu – zaczął Ryszard Gajewski, prezes spółki Gdańskie Wody. - Susza jest zjawiskiem wyniszczającym. Im bardziej wzrasta temperatura, tym bardziej musimy liczyć się z wystąpieniem zjawisk kryzysowych. Obserwujemy również dużo zdarzeń o charakterze interwencyjnym, dotyczących głównie zanieczyszczenia wód – dodał Gajewski.

Raport z przygotowania miasta 

Na środę, 12 kwietnia zostały zaplanowane ćwiczenia, których organizatorem będzie spółka Gdańskie Wody. Ćwiczenia będą podzielone na część praktyczną i teoretyczną w formie debaty na temat ochrony przeciwpowodziowej. Celem ćwiczenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z ochroną przeciwpowodziową w sytuacji kryzysowej, poznanie materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego podczas akcji przeciwpowodziowych oraz współpraca międzygminna służb kryzysowych.

Pełną gotowość zgłosili też przedstawiciele służb – Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Staży Miejskiej oraz Nadzór Budowlany.

Spółka Gdańskie Wody reguluje poziomy wód na zbiornikach zapewniając im jak największą retencję w sytuacjach wystąpienia bardzo dużych opadów. Przygotowanie do sezonu deszczowego zgłosiły też Gdańskie Wodociągi. Standardowo czyszczeniu podlegały kolektory, m. in. te, z którymi, podczas deszczów nawalnych były największe problemy w ubiegłych latach.

W przygotowywaniu są już tymczasowe punkty poboru worków z piaskiem na terenie Gdańska, w których można odbierać worki z piaskiem. Z tych miejsc mieszkańcy sami będą mogą odbierać te elementy zabezpieczenia przeciwpowodziowego w przypadku zagrożenia. W sytuacji kryzysowej, kiedy służby miejskie mają bardzo dużo różnych zgłoszeń, taki system okazuje się dużo bardziej efektywny. 

Lista punktów znajduje się na stronie Spółki Gdańskie Wody i jest na bieżąco aktualizowana. Na stronie można również zapoznać się z poradami co robić, przed, w trakcie i po powodzi. 

Na bieżąco utrzymywana jest gotowość sprzętu i materiałów w Miejskim Magazynie Przeciwpowodziowym w postaci worków przeciwpowodziowych w ilości ok 200 000, rękawów (zapór) przeciwpowodziowych ok 400, ładowarek do piasku, agregatów prądotwórczych, pomp elektrycznych i spalinowych, łopat, szpadli, plandek, łodzi, pontonów i innego niezbędnego sprzętu.

Oprócz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego utrzymywane są terenowe punkty worków z szybkim dostępem dla służb przy wytypowanych zbiornikach retencyjnych i przepompowni w poszczególnych rejonach działania spółki Gdańskie Wody.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w strukturze Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Gdańsk, na bieżąco monitoruje sytuacje pogodowe, ostrzeżenia oraz utrzymuje komunikację z wszystkimi podmiotami biorącymi udział w działaniach związanych z ulewnymi opadami deszczu i podtopieniami lokalnymi lub innymi sytuacjami o charakterze kryzysowym w tym powodziowym.

Retencja

W trosce o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, w Gdańsku obowiązują jedne z najbardziej rygorystycznych zasad zagospodarowania wód opadowych dla działalności inwestycyjnej. Już w planach zagospodarowania przestrzennego wpisywane są specjalne wymogi dotyczące retencji wód opadowych, które dodatkowo uszczegóławiane są wydawanych warunkach technicznych. Dzięki temu inwestorzy są zobligowani do dbania o należyte odprowadzanie wody, a w Gdańsku coraz częściej powstają osiedla lub drogi wykorzystujące małą retencję. Polityka małej retencji powoduje bardzo pozytywne skutki. To konkretne działanie zwiększające ochronę przed dużymi opadami przy jednoczesnym wykorzystaniu deszczówki do utrzymania miejskiej zieleni. W latach 2020 – 2022 uzgodniliśmy projekty powierzchniowej retencji, (w zbiornikach retencyjnych, ogrodach deszczowych, czy nieckach), która będzie w stanie pomieścić blisko 200 000 m3 wody.

fot.UMG

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda