mobile
REKLAMA

Czas na deklaracje o wysokości opłaty za odpady komunalne

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sopotu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście określa się na podstawie zużytej wody. Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. Mieszkańcy mają na to czas do 10 lutego br. Deklaracje należy składać w siedzibie działu, który mieści się w budynku Urzędu Miasta.

informacja prasowa
Czas na deklaracje o wysokości opłaty za odpady komunalne

Od marca 2022 roku kwestie związane z obsługą deklaracji za gospodarowanie odpadami leżą w gestii Działu Gospodarki Komunalnej Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie.
Dział mieści się na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25-27, pok. 53.

Obowiązujące stawki przedstawiają się następująco:

1) dla nieruchomości zamieszkałej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 10,60 zł za 1 m3 zużytej wody;

2) dla nieruchomości świadczącej usługi hotelarskie (najem krótkoterminowy) oraz dla nieruchomości zamieszkałej, która w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 14 zł za 1 m3 zużytej wody;

3) rodziny wielodzietne (3 lub więcej dzieci) zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w części przewyższającej kwotę 45 zł miesięcznie.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, mieszkańcy mają obowiązek segregacji śmieci. Jeśli tego nie robią, kwota opłat ulega znacznemu podwyższeniu.

Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są m.in. w Dziale Gospodarki Komunalnej Zarządu Dróg i Zieleni mieszczącym się na pierwszym piętrze w Urzędzie Miasta Sopotu.

Każdy mieszkaniec opłatę nalicza samodzielnie wypełniając stosowną deklarację, na podstawie zużycia wody - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Dane dotyczące zużycia wody można uzyskać w AQUA-SOPOT Sp. z o.o. (kontakt: BOK 58 551 35 07).

Przypominamy, że obowiązek wypełnienia deklaracji dotyczy przede wszystkim osób mieszkających w domach jedno i wielorodzinnych oraz małych wspólnot mieszkaniowych. W przypadku osób mieszkających w mieszkaniach spółdzielczych i wspólnotach mieszkaniowych obowiązek ten spada na władze spółdzielni, administratora wspólnoty lub jej zarząd. 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych przedsiębiorcy nie są zobowiązani do składania deklaracji zmieniającej o ile nie nastąpiła okoliczność wpływająca na wysokość opłaty, np. zwiększenie liczby pojemników koniecznych do obsługi ich biznesów, czy ilości odbiorów odpadów. Przedsiębiorcy rozliczają się na podstawie ilości i wielkości posiadanych pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 5 różnych frakcji, przy zadeklarowanej częstotliwości odbiorów zgodnej z obowiązującym regulaminem.

Termin składania deklaracji upływa 10 lutego 2023.

Fot. materiały UMS

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda