mobile

Blisko 80 mln zł na działalność NGO-sów

Blisko 80 mln w 2021 roku przeznaczone będzie na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe. O tym jak w 2021 będzie wyglądać współpraca NGO-sów z miastem rozmawiano podczas plenarnego spotkania gdańskich organizacji pozarządowych z prezydent Dulkiewicz. Wzięli w nim udział przedstawiciele ponad 80 gdańskich organizacji. Tym razem spotkanie odbyło się w formule online.

inf. prasowa
Blisko 80 mln zł na działalność NGO-sów

-  Za nami bardzo trudny dla wszystkich rok, dlatego tym większe kieruję  podziękowania dla wszystkich Państwa za wytrwałość w realizacji swoich zadań oraz włączenie się w przeciwdziałanie skutkom pandemii też przez realizację zadań w tzw. "trybie covidowym" – zwróciła się do przedstawicieli gdańskich środowisk pozarządowych Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - W naszym budżecie na rok 2021 mamy niemal 80 mln zł przeznaczonych na przeróżne zadania zlecane organizacjom pozarządowym. Wielokrotnie powtarzam, że wierzę w zasadę współodpowiedzialności. Uważam, że zadania, które mogą być realizowane przez podmioty będące najbliżej środowisk lokalnych, należy zlecać właśnie organizacjom społecznym – mówiła prezydent Dulkiewicz.

W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały główne założenia współpracy na rok 2021. Najważniejsze sfery współpracy wraz z kwotami, jakie będą przeznaczone na działania to: rozwój społeczny na który przeznaczono kwotę 4,31 mln, wsparcie społeczne, z kwotą 50,97 mln, działania w zakresie kultury to 6,63 mln oraz te realizowane w ramach zdrowia i sportu to 9,96 mln zdrowie + 4,74 mln sport. Łącznie  w 2021 roku zaplanowano zlecić organizacjom pozarządowym zadania na kwotę 79,63 mln zł.
Celami strategicznymi wskazanymi na najbliższe lata są: aktywni obywatele i obywatelki – silne organizacje pozarządowe, przyjazne sąsiedztwa – animacja środowisk lokalnych oraz wysoka jakość usług publicznych – partnerstwo z organizacjami i grupami aktywnych obywateli.

Podczas spotkania był również czas na wymianę doświadczeń oraz pracę warsztatową w grupach. O współpracy z miastem z perspektywy społecznika opowiedziała Aneta Baczyńska Rostkowska, prezeska stowarzyszenia „INNe jest piękne”, ubiegłoroczna laureatka nagrody im. L. Bądkowskiego w kategorii Społecznik Roku.

 

Ile NGO-sów jest w naszym mieście?

Na koniec roku 2019 na terenie Gdańska zarejestrowanych było 1.386 stowarzyszeń oraz 823 fundacje, w tym 590 organizacji to stowarzyszenia kultury fizycznej i związki sportowe, w których zawiera się 109 uczniowskich klubów sportowych oraz 31 związków sportowych. Dane dowodzą, że najpopularniejszą formą są nadal stowarzyszenia 51%, 30% fundacje i 19% stowarzyszenia kultury fizycznej i związki sportowe. 207 z tych organizacji ma status pożytku publicznego.

Najwięcej organizacji działa w obszarze szeroko pojętej integracji  społecznej oraz edukacji, sportu i kultury. Ponad jedna piąta (23%) gdańskich organizacji określiło swoją misję jako edukacyjną, popularyzatorską (skierowaną najczęściej do dzieci i młodzieży – również niepełnosprawnej – oraz do dorosłych – również starszych i niepełnosprawnych), 21% definiuje ją jako upowszechnianie sportu i rekreacji, ponad 17% badanych organizacji zdefiniowało swoją misję jako działania na rzecz osób biednych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem, potrzebujących.

 

 

 

 

Źródło: UM Gdańsk

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda