mobile
REKLAMA

Zostań asystentem osoby z niepełnosprawnością

Jesteś osobą odpowiedzialną, życzliwą i otwartą na potrzeby innych ludzi? Posiadasz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi? Możesz zostać asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnością.

inf. prasowa
Zostań asystentem osoby z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi do pełnienia roli asystenta. Zadaniem asystenta jest wspieranie osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i uczestnictwie w życiu społecznym.

– Bardzo zależy nam na jak najszerszym włączaniu wszystkich mieszkańców Sopotu, szczególnie tych z niepełnosprawnościami, w życie naszego miasta, na budowaniu Sopotu otwartego, dostępnego – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Program asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami to jedno z działań, które w tym pomaga. Co ważne, asystenta będą mogły mieć osoby dorosłe, ale także młodzież i dzieci potrzebujące takiego wsparcia. To może być bardzo rozwijające, wzbogacające doświadczenie dla obu stron uczestniczących w programie – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

 

Kto może zostać asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnościami:

  • osoba posiadająca wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby starszej czy opiekuna medycznego;
  • osoby, które mimo, że nie posiadają wymienionego wykształcenia, pracowały z osobami niepełnosprawnymi, posiadają odpowiednie doświadczenie, umiejętności i znają specyfikę takiej pracy;
  • w przypadku, gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

– Pomoc asystenta jest ważnym wsparciem dla osoby, która z powodu niepełnosprawności napotyka na różne ograniczenia i trudności – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Pomaga odnaleźć się w życiu codziennym oraz zwiększa szansę osób z niepełnoprawnościami na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. W sopockim MOPS już od 2 lat kilkanaście osób korzysta z takiego wsparcia. Środki z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” pozwolą zatrudnić dodatkowe osoby i objąć wsparciem kolejne osoby – dodaje dyrektor Andrzej Czekaj.

Asystent podpisze umowę zlecenie z sopockim MOPS i otrzyma wynagrodzenie za liczbę przepracowanych godzin. Usługa asystencka może być realizowana przez 7 dni w tygodniu, w zależności od indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Czasem jest to godzina lub dwie kilka razy w tygodniu, w niektórych przypadkach kilka godzin dziennie. Towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością i wspieranie jej w codziennym funkcjonowaniu może być dodatkowym zajęciem np. dla studentów czy innych osób, które jako wolontariusze współpracują z organizacją wspierającą osoby z niepełnosprawnościami. 

 

Do zadań asystenta należeć będzie m.in:

  • pomoc w dotarciu i powrocie do szkoły, pracy, urzędu, na rehabilitację czy lekarza oraz inne miejsca wskazane przez osobę z niepełnosprawnością;
  • wsparcie w zakupach przy aktywnym udziale osoby z niepełnosprawnością;
  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
  • towarzyszenie podczas uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy społecznych.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. W ramach programu z usług asystenta mogą skorzystać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

– Zachęcamy do kontaktu z sopockim MOPS zarówno osoby zainteresowane podjęciem współpracy jako asystent, jak również osoby z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia – mówi Marlena Jasnoch, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Taka współpraca może przynieść wiele korzyści zarówno, osobie z niepełnosprawnościami, jak i asystentowi – podkreśla zastępca dyrektora Marlena Jasnoch.

 

Nabór, dokumenty, kontakt

Osoby chętne do roli asystenta do 11 marca mogą składać oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, osobiście, pocztą lub mailowo na adres: mops@mopssopot.pl.

 

Szczegółowe informacje:

  • Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot
  • 58 551 17 10 wew. 232, 236

Wymagania dotyczące wykształcenia, doświadczenia oraz dokumentów, które należy złożyć, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS W Sopocie.

 

 

 

 

 

Źródło: UM Sopot

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda