mobile

Znamy przebieg Drogi Czerwonej

Porozumienie zawarte między miastem Gdynia i Portem Gdynia potwierdziło planowany przebieg Drogi Czerwonej. Po rządowych deklaracjach o sfinansowaniu projektu udało się wstępnie opracować element tzw. „ostatniej mili” dostępu drogowego do Portu Gdynia i morskiej granicy państwa. Nowa trasa odciąży też istniejącą Estakadę Kwiatkowskiego, z której na co dzień korzystają mieszkańcy.

inf. prasowa
Znamy przebieg Drogi Czerwonej

To ważny krok w procesie powstawania Drogi Czerwonej. Przedstawiciele władz Gdyni i Portu Gdynia podpisali porozumienie dotyczące planowanego przebiegu nowej trasy. Dokument parafowali Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka Spychała - wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Adam Meller - prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, oraz Jacek Sadaj - wiceprezes ZMPG.

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6, a mieszkańcy odczują istotną zmianę w postaci odciążenia Trasy Kwiatkowskiego i wyprowadzenia z niej części tranzytu. Dojazd do północnych dzielnic stanie się dla gdynian łatwiejszy, a nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi ruch pojazdów ciężarowych z Portu Gdynia aż do skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. Inwestycja poprawi w ten sposób dostępność portu od strony lądu i zwiększy jego możliwości przeładunkowe. Nowe połączenie obsłuży też ruch związany z już powstającym nowym terminalem promowym. Potencjalnych korzyści jest więcej.

 

- To nie tylko połączenie Europa-Polska-Port. Droga Czerwona umożliwi rozwój terenów znajdujących się w bezpośrednio sąsiadującym z nią obszarze. Zapewni także dostęp do projektowanej Doliny Logistycznej objętej już granicami administracyjnymi Portu Gdynia o powierzchni ponad 260 ha oraz lokalizowanego na jej obszarze Parkingu Centralnego i innych usług związanych z działalnością Portu Gdynia. Dodatkowo zwiększy separację portowego ruchu drogowego od ruchu miejskiego, tym samym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usprawni funkcjonowanie pojazdów komunikacji zbiorowej – wymienia Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

 

- Droga Czerwona jest niezbędna dla zapewnienia dostępu do Portu Gdynia, a także usprawnienia dostępności komunikacyjnej miasta Gdyni i województwa pomorskiego. Dzisiejsze porozumienie to dowód, iż mówimy w tej sprawie jednym głosem. Porozumienie pokazuje jak konkretnie ma wyglądać ostatnia, gdyńska mila łącząca kraj z granicą państwa. Jest też naszą ostatnia milą przed rozpoczęciem prac na szczeblu centralnym – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Fragment mapy Gdyni z zaznaczonym na czerwono planowanym przebiegiem Drogi Czerwonej, mat. prasowe
Fragment mapy Gdyni z zaznaczonym na czerwono planowanym przebiegiem Drogi Czerwonej, mat. prasowe

Ustalenie przebiegu nowej drogi stało się możliwe po deklaracjach rządu dotyczących sfinansowania całego projektu. Samo podpisanie porozumienia jest natomiast ważnym krokiem w procesie realizacji inwestycji przez Ministerstwo Infrastruktury.

Dla Portu Gdynia to sprawa o dużym znaczeniu. Dostępność transportowa to w tej chwili jeden z najważniejszych czynników konkurencyjności portów morskich na świecie.
 

- Drogi publiczne, którymi dojeżdżają samochody do portu i wyjeżdżają z portu są również drogami, z których korzystają mieszkańcy. Często dochodzi do kongestii. Marzymy o tym, aby Droga Czerwona została oddana do użytku w tym samym momencie, kiedy powstanie Port Zewnętrzny w Gdyni. To warunek niezwykle ważny, aby Gdynia nie została zablokowana pojazdami wjeżdżającymi i wyjeżdżającymi z portu – mówi Adam Meller, prezes Portu Gdynia.


Przypomnijmy, że idea budowy Drogi Czerwonej – nowej trasy łączącej interesy miasta i portu od wielu lat była jednym z kluczowych elementów dyskusji o infrastrukturalnej przyszłości Gdyni. O konieczności jej budowy na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie mówiły władze Gdyni, alarmując o potencjalnych kosztach znacznie przekraczających finansowe możliwości samorządu.

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni podpisuje porozumienie, fot. Kamil Złoch
Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni podpisuje porozumienie, fot. Kamil Złoch

Ostatecznie, w związku z dużymi inwestycjami planowanymi w Porcie Gdynia, dostęp drogowy został zagwarantowany w dokumencie z 19 lipca 2019 roku - „Zmiana ustawy o portach i przystaniach morskich”. W ustawie określono limit wydatków na Drogę Czerwoną z budżetu państwa na lata 2020–2028 na poziomie około 2 miliardów złotych. Budową zajmie się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

 

 

 

 

Źródło: UM Gdynia

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda