mobile
REKLAMA

Zmiana w systemie świadczeń 500+

Powstał nowy wniosek o świadczenia na dziecko, tzw. 500 plus. Aby przedłużyć otrzymywanie tego zasiłku, należało w sierpniu złożyć odpowiedni wniosek. Komu będzie trudniej dostać 500+?

Aleksandra Żarkiewicz
TAGI
Zmiana w systemie świadczeń 500+

Rozpoczęty w kwietniu zeszłego roku projekt świadczeń pieniężnych na dzieci 500 plus przeszedł pewne zmiany. Każdy kto chce kontynuować lub rozpocząć korzystanie z rządowego programu powinien ustawić się kolejce, aby złożyć nowy wniosek. Kto tego nie uczynił, już od października nie będzie otrzymywać pomocy od państwa. W przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży takie pismo. Prawo do świadczenia jest przyznawane na okres jednego roku (od 1 października do 30 września kolejnego roku). Natomiast wnioski na każdy kolejny okres będzie można składać już od 1 sierpnia. W przyszłym roku takie formularze będzie można przesyłać drogą elektroniczną. Należy pamiętać o tym, że alimenty płacone na dziecko przez drugiego rodzica lub z Funduszu Alimentacyjnego wliczają się w dochód, zaś nie zawiera się w nim zasiłku rodzinnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

Wprowadzono kilka zmian, jeśli chodzi o składanie wniosku o otrzymywanie takiego świadczenia. Ważną kwestią jest pamiętanie o załączeniu wyroku zasądzającego alimenty. Ewentualnie potwierdzić dokumentacją, że drugi rodzic nie żyje, jest nieznany lub sąd oddalił powództwo o alimenty.

Prawo do pobierania pięciuset złotych na pierwsze dziecko na okres rozpoczynający się 1 października 2017 roku ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w 2016. Obniżenie wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest utratą dochodu i nie ma wpływu na jego obliczanie w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Za utratę ciągłości finansowej nie uznaje się również ponowne zatrudnienie się u tego samego pracodawcy oraz ponowne rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej przed upływem trzech miesięcy.

Jeśli w przeciągu poprzedniego okresu rodzice dziecka rozwodzą się, to dodatek pieniężny otrzymuje ten rodziciel, z którym mieszka pociecha. Natomiast w kwestii opieki naprzemiennej w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdy z nich ma prawo uwzględnić dziecko w składzie rodziny. Wówczas każdemu z nich przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 250 złotych na miesiąc.

Rodzice pracujący za granicą nie mają prawa do świadczeń wychowawczych. Bez znaczenia pozostaje fakt posiadania obywatelstwa polskiego czy zameldowania w kraju.


 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko