mobile

Zielony Budżet Obywatelski – jest projekt uchwały

Na pierwszej w tym roku sesji gdańscy radni zdecydują, czy w Gdańsku będzie można zgłaszać pomysły w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Projekt uchwały jest już gotowy. Radni będą głosować 30 stycznia.

Redakcja
Zielony Budżet Obywatelski – jest projekt uchwały

Ma to być pilotażowa edycja Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z proponowaną uchwałą na zielone projekty będą wyznaczone kwoty z całkowitej puli Budżetu Obywatelskiego: 20 procent dla każdej dzielnicy i 30 procent w projektach okołomiejskich. Łącznie to blisko cztery miliony złotych. W głosowaniu mieszkanki i mieszczańcy będą mieć dwa dodatkowe punkty.

Korzystne dla środowiska projekty zielone będzie można zgłaszać w pięciu obszarach, takich jak:

  • Nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej: w parkach, zieleńcach, skwerach, w ramach zieleni przyulicznej, na terenach mieszkaniowych gminnych
  • Przestrzenie rekreacyjne kształtowane w zieleni, w których dominującą funkcją będzie rekreacja czynna
  • Parki kieszonkowe, czyli ogólnodostępne tereny zieleni niewielkich rozmiarów o powierzchni od 300 do 1000 m², miejsce do wypoczynku biernego, wyposażone w elementy małej architektury.
  • Ogrody deszczowe – to obiekty retencyjne zagospodarowujące wody opadowe z pobliskich terenów utwardzonych w zieleni miejskiej lub przydomowej zakładane w gruncie lub w pojemnikach. Ich podstawową funkcją jest infiltracja wody do gruntu
  • Renowacja istniejących terenów zieleni - działania polegające na poprawie istniejącego stanu parku, zieleńca, skweru czy pasa zieleni przyulicznej

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda