mobile

Wyższe wynagrodzenia dla gdyńskich nauczycieli

Na internetowej stronie bo.gdynia.pl są już dostępne wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia projektu do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. To oznacza, że każdy, kto ma już pomysł, może rozpocząć przygotowania i 27 stycznia 2020, gdy wystartuje przyjmowanie pomysłów mieszkańców, złożyć swój wniosek.

Redakcja
Wyższe wynagrodzenia dla gdyńskich nauczycieli

- Gdyńska edukacja jest w doskonałej formie. Świadczy o tym między innymi przyznany niedawno certyfikat Lidera Edukacji, ale także Ranking Perspektyw, który po raz kolejny pokazuje jak znakomicie radzą sobie gdyńskie szkoły. Ale ten sukces jest możliwy przede wszystkim dzięki niezwykłemu zaangażowaniu gdyńskich nauczycieli. To ich bezpośrednie relacje z uczniami pozwalają młodym ludziom odnosić sukcesy. Dzisiaj po wielu tygodniach dyskusji i rozmów ze związkami zawodowymi, udało się wypracować rozwiązanie, dzięki któremu kwota blisko 3,5 miliona złotych w formie dziewięciu rodzajów różnych dodatków trafi do gdyńskich nauczycieli – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.  I dodaje: 

- Gdyński system oświatowy jest w doskonałej formie dzięki współpracy z jednej strony nauczycieli, pracowników obsługi administracji, dyrektorów, a z drugiej strony związków zawodowych, z którymi możemy współdziałać i wypracowywać te najlepsze rozwiązania z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta.

Wyższe wynagrodzenia otrzyma kadra pedagogiczna wszystkich etapów nauczania. Największe powody do satysfakcji mają nauczyciele w przedszkolach, w których dodatki za wychowawstwo zostaną zrównane z tymi wypłacanymi w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 
- Dziś wszyscy nauczyciele zatrudnieni w naszej gminie dostają 300 zł dodatku za wychowawstwo. To jest duży sukces, bo samorząd mógł to w inny sposób rozstrzygnąć. Pieniądze które dzisiaj otrzymujemy powinny być dla naszego środowiska zadawalające – zaznacza Zdzisława Hacia, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni.

- Z satysfakcją przyjęliśmy fakt, iż udało nam się porozumieć w kwestii dodatku za wychowawstwo na jednakowym poziomie dla nauczycieli szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, czyli ujednolicić ten dodatek i nie różnicować nauczycieli wykonujących te same zadania w procesie oświatowym – mówi Ewa Biernacka, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni.
 
Zgodnie z przyjętymi propozycjami, podwyżki dostaną nauczyciele pracujący w szkołach specjalnych, klasach dwujęzycznych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wzrosną także dodatki dla kadry prowadzącej indywidualne nauczanie, wicedyrektorów przedszkoli, opiekunów stażów i nauczycieli uczących w klasach matury międzynarodowej.
 
W rozmowach na temat możliwości podwyższenia wynagrodzeń brały udział wszystkie gdyńskie związki zawodowe zrzeszające nauczycieli: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gdyni oraz Forum Związków Zawodowych.
 
- Negocjacje, które toczyły się przez parę tygodni, odbywały się w dobrej atmosferze. Każda ze stron przedstawiała swoje argumenty. Doszliśmy do porozumienia i dziś na spotkaniu ustaliliśmy treść ostatecznego porozumienia – mówi Stanisław Taube, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych.
 
Do porozumienia podpisany zostanie protokół uzgodnień, a wszystkie ustalenia znajdą się w projekcie uchwały, która 29 stycznia trafi pod głosowanie na pierwszej w tym roku sesji Rady Miasta.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda