mobile

Wsparcie dla niosących pomoc

Na co dzień pomagają potrzebującym, ale często zapominają o sobie. Są zagrożeni wypaleniem zawodowym, nieustannie narażeni na stres oraz nadmiernie obciążeni fizycznie. Teraz sami otrzymają wsparcie ze strony specjalistów. Mowa o pracownikach hospicjum, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i Domu Pomocy Społecznej. To dla nich Gdyńskie Centrum Zdrowia realizuje specjalny program wsparcia. Właśnie zakończył się jego pierwszy etap.

Magdalena Czernek/gdynia.pl/fot.mat.prasowe
TAGI
Wsparcie dla niosących pomoc

„Programu wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni” ma eliminować zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy. Wsparciem objętych jest 297 osób. Specjaliści z dziedziny fizjoterapii, bezpieczeństwa i higieny pracy, psychologii oraz zdrowia publicznego przeprowadzili wśród nich pogłębioną analizę stanowiskową.
 
W ramach projektu prowadzone były indywidualne wywiady. Służyły one sprawdzeniu, czy uczestnicy doświadczają stresu pourazowego, jakie obciążenia psychiczne towarzyszą im w pracy, czy ich stanowisko jest dla nich bezpieczne, a także czy miewają dolegliwości bólowe w związku z nadmiernym obciążeniem fizycznym. Ważną kwestią było także ustalenie, czy prowadzą zdrowy styl życia, tzn. prawidłowo się odżywiają i regularnie ćwiczą.
 
– Praca z nieuleczalnie chorymi, zarówno dorosłymi jak i dziećmi oraz ich bliskimi, stanowi duże obciążenie psychiczne. Współuczestniczenie w umieraniu jest dla każdego bardzo trudne. Ponadto prowadzenie procesu pielęgnowania podopiecznych, poprawianie ułożenia, podnoszenie, przekładani czy przenoszenie jest ogromnym obciążeniem fizycznym. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc, którą otrzymujemy w ramach projektu – mówi Urszula Bławat, pielęgniarka naczelna Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni.

Po zakończeniu analizy stanowiskowej specjaliści biorący udział w projekcie opracowali profil wsparcia, który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego z pracowników gdyńskich placówek. Uczestnicy projektu mogą już liczyć na wsparcie psychologiczne i pomoc przy leczeniu traum. W najbliższym czasie zorganizowane zostaną warsztaty grupowe, zajęcia uaktywniające fizycznie, zabiegi fizjoterapeutyczne oraz badania profilaktyczne. Pracownicy otrzymają kompleksowe wsparcie od wykwalifikowanych specjalistów, co pozwoli zachować trwałe efekty na kolejne lata i wydłuży ich aktywność na rynku pracy. Dodatkową pomocą dla osób pracujących w hospicjum oraz Domu Pomocy Społecznej jest zakupiony w ramach projektu sprzęt, który ułatwi opiekę nad mieszkańcami przebywającymi w ich placówkach.

– Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni jest innowacyjnym i nowoczesnym sposobem wsparcia służb, które na co dzień dbają o zdrowie i bezpieczeństwo innych osób. Ich praca obarczona jest ogromnym stresem i odpowiedzialnością, więc wielokierunkowe wsparcie, które jest celem projektu, skutecznie trafia w ich potrzeby, zarówno te natury fizycznej jak i psychologicznej. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu chętnie współpracują, wykazują chęć wykorzystania zasobów pomocy, ale przede wszystkim podkreślają zadowolenie, że pomoc taka skierowana została w ich stronę – mówi Karolina Kleist-Lamk, fizjoterapeuta.

Eksperci przeprowadzający analizy stanowiskowe zauważyli, że w wyniku nadmiernego wysiłku fizycznego, powtarzalności ruchów oraz wymuszonej pozycji ciała podczas wykonywania swoich zadań, pracownicy są nadmiernie przeciążeni i wymagają pomocy fizjoterapeutycznej. Uczestnictwo w zdarzeniach, którym towarzyszy śmierć i cierpienie poszkodowanych jest dodatkowo obciążające psychicznie. Dlatego też, istotną rolę w projekcie odgrywa pomoc psychologiczna.
 
– Poprzez zaproponowane wsparcie w postaci karnetów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach sportowych, zabiegów fizykoterapeutycznych oraz konsultacji z psychologiem możemy pokazać dobroczynny wpływ prowadzenia zdrowego stylu życia oraz wypracować wśród pracowników zdrowe nawyki, które, mamy nadzieję, będą podtrzymywane po zakończeniu projektu. Obciążająca psychicznie i fizycznie praca wymaga, by pracownik w pierwszej kolejności zadbał o siebie. Zdrowy pracownik z pewnością lepiej przysłuży się osobom, którym będzie w swej pracy udzielał pomocy. Możliwe, że poprawi się również jakość jego życia prywatnego. Projekt pozwala nam również na to, by przyjrzeć się funkcjonowaniu systemu. Stąd będziemy mogli wyciągnąć wnioski i przekazać nasze wskazówki pracodawcom oraz decydentom – mówi Wioleta Tomczak, specjalista zdrowia publicznego w Gdyńskim Centrum Zdrowia.
 
Pracownicy objęci programem codziennie niosą pomoc mieszkańcom Gdyni. Często kosztem własnego zdrowia. Ich ciężka oraz obciążająca psychicznie i fizycznie praca została doceniona, a dzięki wsparciu specjalistów będą oni mogli efektywniej działać na rzecz potrzebujących.
 
„Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni” to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego wartość wynosi 1 544 400 złotych, w tym dofinansowanie ze środków unijnych to 1 467 180 złotych.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda