mobile

Wsparcie dla gastronomii i rynku wydawniczego

Wsparcie dla gastronomii oraz Gdański Fundusz Wydawniczy zostały ogłoszone podczas wirtualnej konferencji prasowej. Zaprezentowano również stanowisko miasto w sprawie parkingów kubaturowych.

inf. prasowa
Wsparcie dla gastronomii i rynku wydawniczego

Konferencję rozpoczął Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, który omówił aktualną sytuację związaną z koronawirusem w Gdańsku. W naszym mieście potwierdzono 103 przypadki Covid – 19. Aktualnie 33 osoby są hospitalizowane, a 42 przebywają w izolacji domowej. Aktualnie już 26 osób zostało uznanych za ozdrowieńców. Zanotowano również 2 zgony.

Następnie odniósł się do aktualnej sytuacji w kraju.
- Temat który ostatnio emocjonował opinię publiczną, emocjonował także nas samorządowców, to nocny mail z adresu Poczty Polskiej – powiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.  -  Otrzymaliśmy setki sygnałów ze strony mieszkańców zaniepokojonych, żądaniem Poczty Polskiej, przekazania spisów wyborczych. Chciałbym Państwa uspokoić, że na dziś w obowiązującym stanie prawnym gmina miasta Gdańska nie tylko nie zamierza, ale i nie może  przekazać tych danych.

 

Wsparcie dla gastronomii
Na najbliższą sesję Rady Miasta Gdańska trafi uchwała dotycząca ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych.
- W oczekiwaniu na kolejne kroki dla odmrożenia gospodarki na poziomie krajowym, zachowując wstrzemięźliwość, krok po kroku przygotowujemy się do tegorocznego sezonu letniego – podkreślił Piotr Grzelak. - Wspólnie pracujemy nad standardami, które pozwolą w sposób bezpieczny cieszyć się urokami gdańskiej gastronomii. Trzeba mieć świadomość, że w momencie, kiedy uruchomiona zostanie gastronomia, przepisy sanitarne mogą wymagać większych przestrzeni między stolikami. Dlatego chcielibyśmy zaproponować jak najbardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni dla ogródków gastronomicznych.
W uchwale proponujemy jednorazową obniżkę w 2020 roku opłat za ogródki gastronomiczne do poziomu na terenie Śródmieścia  w sezonie za metr kwadratowy z 1,80 na 60 gr, na pozostałych terenach z 90 gr na 30 gr.

Przypomnijmy, że w naszym mieście w ramach Gdańskiego pakietu pomocy przedsiębiorcom, przedsiębiorcy użytkujący gminne lokale i tereny, mogą wnioskować o udzielenie obniżek czynszowych za miesiąc kwiecień oraz przesunięcie terminów zapłaty za kolejne dwa miesiące. Aktualnie obniżono do 1 zł czynsze dla 111 przedsiębiorców. Są to branże, których działalność zgodnie z rozporządzeniami ministra zdrowia, zostały wyłączone z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub została ona drastycznie ograniczona. Łączna kwota ulg udzielonych przez Gdańskie Nieruchomości, na chwilę obecną wynosi ponad 450 tys. zł.

 

 Gdański Fundusz wydawniczy – kolejne wsparcie dla środowisk kulturalnych
- Za nami pierwszy taki Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Tym razem miłośnicy czytania świętowali inaczej - nie było wydarzeń w przestrzeni miasta ani spotkań w bibliotekach czy księgarniach. Autorzy, wydawcy i czytelnicy przenieśli się do Internetu. Odnaleźli się w tej nowej rzeczywistości, ale nie jest ona łatwa. Wiele osób związanych z rynkiem książki znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego powstał Gdański Fundusz Wydawniczy. To kolejna forma pomocy miasta skierowana do osób związanych z branżą kulturalną – mówił Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji.

Jest to nowa inicjatywa, przygotowana na czas pandemii. To program skierowany do lokalnych księgarni i wydawnictw. Polega na zakupie wartościowych książek z zakresu literatury pięknej, w tym książek dla dzieci i młodzieży, poezji, reportażu oraz nauk humanistycznych i społecznych, a także wydawnictw muzycznych. Na program Miasto Gdańsk przeznaczy 400 000 zł.

 

O PROGRAMIE

  • skierowany jest do gdańskich księgarni i wydawnictw,
  • na podstawie złożonych ofert Miasto Gdańsk w procedurze konkursowej dokona zakupu wydawnictw książkowych i muzycznych (publikacje o Gdańsku i Pomorzu, szeroko pojęta humanistyka, książki dla dzieci)
  • podstawowym kryterium oceny jest związek z Gdańskiem poprzez miejsce prowadzenia działalności i odprowadzanie podatków
  • zakupione wydawnictwa Miasto Gdańsk przeznaczy m.in. na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto oraz -rzeczowe wsparcie tzw. Wielkiego Maratonu Czytelniczego - ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży oraz filii bibliotecznych i filii bibliotek szkolnych,
  • sposób naboru i trybu pracy komisji oraz formularz wniosku zostaną maksymalnie uproszczone. Wnioski będzie można składać pocztą, wysyłając na adres Biura Prezydenta ds. Kultury lub – skan podpisanego wniosku - drogą elektroniczną na adres bpk@gdansk.gda.pl
  • wnioski można składać od 27 kwietnia do 29 maja 2020 roku.

Przypomnijmy, 31 marca ogłoszono wyniki konkursów na Działania Kulturalne 2020 i Wydarzenia Kulturalne 2020. Dofinansowanie otrzymały 93 oferty na łączną kwotę 2 milionów zł. Wprowadzono maksymalną elastyczność, aby każdy z grantobiorców mógł dostosować się do istniejącej sytuacji epidemicznej i złożyć aktualizację wniosku:

  • pracownicy Biura Prezydenta ds. Kultury UMG prowadzą zdalne doradztwo,
  • dopuszczono zmiany w zakresie rzeczowym, harmonogramu, kosztorysu oraz rezultatów zadania,
  • aktualizowane są harmonogramy i kosztorysy grantów wieloletnich
  • prowadzenie naboru w trybie tzw. małych grantów na projekty online

Ponadto Miasto Gdańsk gwarantuje umorzenie czynszu w gminnych lokalach użytkowych dla twórców, w tym artystów korzystających z programu Gdańskie Otwarte Pracownie na okres jednego miesiąca z możliwością zawieszenia obowiązku płacenia czynszu w dwóch kolejnych miesiącach. W celu uzyskania umorzenia należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do Gdańskich Nieruchomości.

 

Parkingi kubaturowe Gdańsku
Przetarg na realizację czterech parkingów w centrum Gdańska wygrała spółka Immo Park Gdańsk. Firma ta realizowała już tego typu inwestycje, np. we Wrocławiu. Parkingi powstaną w formule koncesji na roboty budowlane lub usługi i zawsze będą stanowić własność miasta. W zamian za zbudowanie obiektów (kontrakt wart jest ponad 166,2 mln zł, z czego dopłata miasta to 41,6 mln zł) wykonawca przez 38 lat będzie ich operatorem.
- Celem tego projektu jest ukrócenie lub znaczne ograniczenie ruchu kołowego oraz przywrócenie szczególnie pieszym, turystom, ale także rowerzystom Głównego Miasta – zaznacza Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji.
Uchwalane przez RMG i obowiązujące  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp),  miały na celu uporządkowanie przestrzeni i wyznaczenie obszarów, na których powstać mają drogi, sklepy, place, parkingi oraz budynki mieszkalne. Miasto Gdańsk realizując zapisy mpzp oraz zapisy Strategii Rozwoju Miasta - Gdańsk 2030 plus (Uchwała RMG nr LVII/1327/14 z 25.09.2014r.), przeprowadziło kolejne postępowanie parkingowe i zawarło w październiku 2018 roku umowę koncesji na budowę 4 parkingów kubaturowych w Gdańsku, na łączną ilość  -  1202 miejsc parkingowych.

- Postępowania w sprawie poszukiwania inwestora dla budowy parkingów w Śródmieściu Gdańska prowadzone były kilkakrotnie – przypomina Alan Aleksandrowicz. – Na temat parkingów dyskutowano w mieście wiele razy z radnymi czy mieszkańcami w różnych formach, nadal wsłuchujemy się w te głosy.

Zgodnie z umową koncesji, parkingi podziemne powstaną w 3 lokalizacjach: przy ul. Podwale Przedmiejskim, ul. Podwale Staromiejskie oraz pod Targiem Węglowym, natomiast przy ul. Długie Ogrody wybudowany zostanie parking kubaturowy naziemny.
Firma realizująca projekt, przygotowując się do inwestycji, zwróciła się  już w grudniu 2018 roku z wnioskiem do PWKZ o możliwości wykonania badań archeologicznych oraz usunięcia drzew kolidujących z zamiarem realizacji parkingów. Konserwator Wojewódzki wydał negatywne stanowisko w sprawie badań archeologicznych  i  usunięcia drzew kolidujących z zamiarem realizacji parkingu przy Podwalu Staromiejskim czy Targu Węglowym.

Na te decyzje koncesjobiorca złożył w terminie odwołania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister KiDN uchylił zaskarżoną przez spółkę decyzję PWKZ w całości, z uwagi na to, że decyzja ta została wydana z naruszeniem prawa  i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.  Koncesjobiorca jest więc ponownie na początku drogi administracyjnej w tej sprawie w zakresie uzyskanie zgody PWKZ na wycinkę.

Powstanie parkingów podziemnych wiąże się z koniecznością usunięcia na czas budowy zieleni, która po zakończeniu inwestycji, zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zostanie odtworzona. Śródmieście  Gdańska, na obszarze którego mają powstać trzy parkingi podziemne i jeden naziemny, zostało wpisane do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewody Gdańskiego nr 8 z 1947 roku.  Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, z art. 83a. ust.1 "Art.  83a.  [Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów] 1.  Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków."
Zezwolenie  na  wycinkę drzew podejmuje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków i tylko ten urząd jest uprawiony do wydawania decyzji w tej sprawie, a nie Prezydent Miasta Gdańska. Postanowienia administracyjne związane z pozwoleniem na wykonanie badań archeologicznych, wycinkę drzew, pozwoleniem na realizację parkingów - zdeterminują ostateczny kształt parkingów.

 

 

 

Źródło: UM Gdańsk

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda