mobile

Uwaga kierowcy - duże zmiany! Rusza Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przygotował wskazówki, które mają pomóc kierowcom w nowej rzeczywistości parkingowej. Specjalne piktogramy i kolorowe oznakowanie pozwolą rozeznać się w jakim sektorze pozostawiamy auto. Warto zapamiętać co oznaczają trzy kolory - zielony, niebieski i czerwony, bo od tego zależy koszt parkowania.

inf. prasowa
Uwaga kierowcy - duże zmiany! Rusza Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania

Rewolucja parkingowa

W poniedziałek, 29 czerwca, weszły w życie zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku. Tego dnia w centrum miasta rusza bowiem Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, która poszerzona została o rejon Długich Ogrodów. Do obsługi nowego sektora Długie Ogrody Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zakupił 23 nowe parkometry. 7 całkiem nowych urządzeń w lipcu i sierpniu ustawionych zostanie także w sektorze Jelitkowo obok 6 dotychczasowych zlokalizowanych tam parkometrów ze zmodernizowanym oprogramowaniem.

Z problemem braku miejsc parkingowych w centrum borykają się też inne polskie miasta. Nowa polityka parkingowa ma przynieść wymierne korzyści mieszkańcom.

Jaki dokładnie obszar obejmuje ŚSPP? Otóż jest to południowa część dotychczasowego sektora Stare Miasto, a także sektor Główne Miasto wraz z fragmentem ul. 3 Maja (okolice Dworca PKS). W jej obszar włączony został także wspomniany sektor Długie Ogrody, który obejmuje teren między ulicami: Długie Ogrody, Angielską Groblą, Szafarnią a Długą Groblą. Oprócz wspomnianych ulic opłaty w tym sektorze pobierane także będą na ulicach Spichrzowej, Żytniej, Pszennej, Chmielnej, Ołowianka, Dziewanowskiego, Motławskiej, Seredyńskiego, Św. Barbary, Szopy, Łąkowej do Podwala Przedmiejskiego i Sadowej.

W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania do dyspozycji kierowców będzie 2735 miejsc postojowych. Łącznie w Strefie Płatnego Parkowania (w tym z miejscami sezonowymi w Jelitkowie) oraz w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania zlokalizowanych będzie 6841 miejsc postojowych.

 

Informacja dla kierowców

Na początku kierowcy mogą mieć problemy z przyzwyczajeniem się do nowych sektorów. Żeby im to ułatwić, GZDiZ umieścił specjalne piktogramy na słupach i tabliczkach pod znakami sektorowymi „Strefa Płatnego Parkowania”, na słupach znaków „Parking” i na parkometrach. Dzięki nim można zapoznać się z informacją, w jakim jesteśmy sektorze i ile kosztuje godzina postoju.

piktogr

Jaki jest cel zmian?

Ta parkingowa rewolucja to decyzja Rady Miasta Gdańska z lutego. Głównym efektem wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania ma być poprawa dostępności miejsc postojowych w centrum miasta, a także - co równie ważne - zmniejszenie liczby samochodów, wjeżdżających w ten obszar. Oczekiwana jest też dzięki temu rozwiązaniu poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. To również zachęta do korzystania z publicznego transportu zbiorowego zamiast z samochodu.

Gdańsk, podobnie jak inne duże polskie miasta, boryka się z narastającym problemem niewystarczającej liczby miejsc parkingowych w stosunku do potrzeb. Widoczne to jest szczególnie latem. Wzmożony ruch pojazdów w dużym stopniu generują osoby nie będące na co dzień mieszkańcami Śródmieścia. Tworzą się korki, co niekorzystnie wpływa na środowisko naturalne i zabytki.

Zmiany w polityce parkingowej Miasta dotyczą nie tylko obszaru, ale też cen za postój. Stawki jednorazowych opłat za postój i abonamentów od 29 czerwca będą wyższe.

 


Opłata za postój w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania

W ŚSPP obowiązywać będą wyższe stawki za postój pojazdu niż w pozostałych sektorach. Za pierwszą godzinę parkowania trzeba będzie zapłacić 5,50 zł, za drugą 6,60 zł, za trzecią 7,90 zł, a za czwartą i kolejne godziny 5,50 zł. W strefie śródmiejskiej za postój trzeba będzie płacić przez siedem dni w tygodniu, a więc także w soboty, niedziele i święta w godzinach od 9:00 do 20:00.

Nowe stawki za postój w pozostałych sektorach SPP

W pozostałych sektorach SPP, a więc we Wrzeszczu, Jelitkowie, Aniołkach, Oliwie, na Przymorzu, jak również w sektorze Młode Miasto, który stanowi północną część dawnego sektora Stare Miasto zmienią się stawki opłat jednorazowych. W czasie upływania pierwszej godziny kierowcy zapłacą za postój 3,90 zł, drugiej – 4,60 zł, trzeciej 5,50 zł, a czwartej i kolejnych 3,90 zł.
 

Abonamenty i karty opłat zryczałtowanych

Zmiany w opłatach za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania dotyczyć będą także abonamentów. Miesięczny abonament za możliwość parkowania w sektorach SPP wzrośnie o 50 zł i kosztować będzie 550 zł. Nie będzie on jednak uprawniać do parkowania w sektorach Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania.

Z kolei abonament za postój w ŚSPP wynosić będzie 800 zł miesięcznie i umożliwi korzystanie również z miejsc w sektorach SPP.
Nie zmieni się natomiast wysokość opłat dla posiadaczy kart opłaty zryczałtowanej mieszkańca (10 zł miesięcznie i 120 zł rocznie za pierwszy i drugi pojazd, 50 zł miesięcznie i 600 zł rocznie za trzeci i kolejny pojazd) i kart opłaty zryczałtowanej działalności gospodarczej (150 zł miesięcznie i 900 zł rocznie).

Bez zmian pozostanie także wysokość opłaty dodatkowej za nieopłacenie postoju, która wynosi 200 zł. W przypadku dokonania wpłaty w ciągu 7 dni kwota opłaty dodatkowej wynosi 130 zł.

 

 

 

 

Źródło: UM Gdańsk

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda