mobile
REKLAMA

Upiększamy Gdynię z Centrum Designu – konkurs

Wystartował nabór ofert na konkurs z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych. Jest on skierowany do organizacji pozarządowych. Termin składania mija 16 lutego. Organizatorem konkursu jest Gdynia, natomiast wsparcie merytoryczne zapewnia Centrum Designu.

Informacja prasowa/Gdynia.pl
TAGI
Upiększamy Gdynię z Centrum Designu – konkurs

Estetyzacja przestrzeni, promocja dobrego wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej, czy stworzenie charakterystycznych miejsc na mapie miasta, rozpoznawalnych przez mieszkańców i turystów. Słowem kreowanie przestrzeni miejskiej na najwyższym poziomie użyteczności, estetyki i trwałości. To wymogi, jakie muszą spełnić oferty wysłane na otwarty konkurs na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych.

Zgłoszenia mogą wysyłać organizacje pozarządowe niedziałające w sektorze finansów publicznych oraz w celu osiągnięcia zysku, a także osoby prawne lub organizacje nieposiadające osobowości prawnej. Ponadto stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Na ofertę realizacji zadania publicznego powinna składać się: szczegółowy zakres rzeczowy projektu, termin i miejsce realizacji, zarys problematyki wybranego miejsca wraz z określeniem grupy odbiorców i jej potrzeb, czyli faza wstępna konsultacji społecznych, min. 2 wizualizacje proponowanych rozwiązań wraz z opisem, portfolio podwykonawców, kosztorys, informacja o wcześniejszej działalności oferenta.

Nabór projektów odbywa się za pośrednictwem systemu Witkac. Wygenerowane przez system potwierdzenie wraz z podpisami osób upoważnionych należy złożyć w pokoju A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie powierzenie zadań z wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2018 roku“.

Rozstrzygnięcie nastąpi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert, czyli od 16 lutego 2018 r. Zwycięski projekt otrzyma dotację do kwoty 100 000 zł. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Za dotację z poprzednich edycji konkursu udało się zrealizować m.in. projekt RE:DESIGN, polegający na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w celu odświeżenia szyldów i witryn pięciu gdyńskich rzemieślników. Efekty prac możemy podziwiać przy ulicy Starowiejskiej. W 2016 zrealizowano projekt miejskiego witacza. Neonowa rybka jest umieszczona na ostatnim piętrze budynku przy ul. Karczewskiej 20. Z koli w zeszłym roku dostację uzyskał projekt na meble zewnętrzne oraz zaaranżowanie przestrzeni parku w Kolibkach.

Źródło fotografii: http://www.designalive.pl

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko