mobile

"Tablica tolerancji" odsłonięta we Wrocławiu w hołdzie dla Pawła Adamowicza

"Tablica tolerancji" zawiera treść Deklaracji Wrocławskiej z 2016, w uchwaleniu której uczestniczył Paweł Adamowicz. Teraz - 12 czerwca - w hołdzie zamordowanemu prezydentowi odsłonili ją we Wrocławiu polscy samorządowcy. Tablica tolerancji znajduje się na budynku BarBary, przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu.

Informacja prasowa
TAGI
"Tablica tolerancji" odsłonięta we Wrocławiu w hołdzie dla Pawła Adamowicza

Deklaracja Wrocławska powstała w styczniu 2016 roku jako sprzeciw wobec braku tolerancji i szacunku dla odmienności kultur i poglądów. Swoje podpisy złożyli pod nią: prezydenci Wrocławia, Gdańska, Poznania i wiceprezydent Krakowa.

Do podpisania Deklaracji Wrocławskiej doszło po debacie zorganizowanej przez wrocławski oddział "Gazety Wyborczej", kiedy przez dwie godziny w budynku BarBary dyskutowano o równości, multikulturowości, wzajemnym szacunku i dialogu. Podsumowaniem porozumienia stała się właśnie Deklaracja Wrocławska.

Dziś w środę, 12 czerwca 2019 r. prezydenci Gdańska i Wrocławia, w obecności innych polskich samorządowców, odsłonili tablicę z treścią tej deklaracji w hołdzie dla jednego z jej sygnatariuszy - prezydenta Pawła Adamowicza. We Wrocławiu odbywa się obecnie Kongres Regionów.

Deklaracja Wrocławska na rzecz otwartości i dialogu międzykulturowego 26 stycznia 2016

DEKLARACJA WROCŁAWSKA

O współpracy miast na rzecz otwartości i dialogu międzykulturowego

Wierni zasadzie tolerancji i wzajemnego szacunku deklarujemy gotowość do podjęcia działań, zmierzających do zbudowania w naszych miastach życzliwej interakcji różnych kultur i poglądów poprzez:

 

Wpisanie do wieloletnich strategii miast programów dotyczących promocji tolerancji, otwartości i społeczeństwa wielokulturowego (np. w szkołach i na stadionach).

 

Stałą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk przeciwdziałających wszelkim przejawom nietolerancji oraz współpracę z organizacjami zajmującymi się zwalczaniem dyskryminacji.

 

Monitorowanie i przygotowywanie raportów dotyczących przypadków dyskryminacji.

 

Reagowanie na wszelkiego rodzaju wydarzenia o charakterze rasistowskim, atakującym przedstawicieli innych kultur, wyznań i religii poprzez zawiadamianie o nich organów ścigania oraz publicznego potępiania takich wydarzeń.

 

Oświadczamy również, że sprzeciwiamy się aktom przemocy z nienawiści, chcemy, aby nasze miasta były atrakcyjne i życzliwe dla swoich i dla przyjezdnych, atmosferą gościnności i poszukiwań twórczych przyciągały ludzi i sprzyjały ich porozumieniu. Wierzymy, że nie ma rozwoju gospodarczego bez rozwoju społecznego, a rozwoju społecznego - bez rozwoju osobistego. Chcemy umożliwić mieszkańcom pozyskanie kompetencji międzykulturowych, tak aby świadomi własnej tożsamości i dumni z niej byli gotowi do spotkania z osobami odmiennymi kulturowo.

Potrzeba spotkania ma bowiem wymiar ponadczasowy i wymaga stałej troski kolejnych pokoleń. Świadomi powagi tego wyzwania, zapraszamy do współdziałania mieszkańców poprzez różnorodne instytucje, zwłaszcza kultury i oświaty oraz organizacje pozarządowe i religijne.

Źródło: gdansk.pl/ fot. www.wroclaw.pl

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda