mobile
REKLAMA

Szkoła równych szans

Dwadzieścia lat temu rodzice niepełnosprawnych walczyli o objęcie swoich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dziś wspólnie z nauczycielami i rehabilitantami kładą nacisk na zwiększenie samodzielności podopiecznych. Próbą wyrównania szans niepełnosprawnych dzieci oraz ich pełnosprawnych rówieśników jest  pierwsza niepubliczna szkoła specjalna funkcjonująca od września w Gdańsku Przymorzu.

Redakcja
TAGI
Szkoła równych szans

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją od lat angażującą się w pomoc niepełnosprawnym intelektualnie, działającą za pośrednictwem ponad stu kół rozrzuconych na obszarze całego kraju. Organizacja pozarządowa powstała z inicjatywy rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci. W samym Gdańsku zarejestrowano ponad 9 placówek medycznych, specjalizujących się w opiece nad niepełnosprawnymi. Dziennie pomoc znajduje w nich ok. 400 podopiecznych.

- W ośrodku Wczesnej Interwencji prowadzimy terapię skierowaną do małych dzieci. Nasi podopieczni to mali pacjenci niepełnosprawni, lub zagrożeni niepełnosprawnością. Prowadzimy terapię logopedyczną, pedagogiczną, fizjoterapię oraz wsparcie psychologiczne składające się na program wczesnej interwencji.

Wszystkie placówki edukacyjne prowadzone przez Stowarzyszenie z dniem 1 września 2018r. połączono w zintegrowany zespół niepublicznych placówek oświatowych, których usługi obejmują opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi, zaczynając od wieku przedszkolnego, a kończąc na niepublicznych szkołach przysposabiających do pracy oraz spółdzielni socjalnej.

Działalność dąży więc do podważania przeświadczenia, że niepełnosprawni przez resztę swojego życia są skazani na zamknięcie w czterech ścianach własnego mieszkania, bądź pozostawanie pod czyjąś opieką.

- Zajmujemy się terapią niepełnosprawnych w taki sposób, by potrzebujący mógł osiągnąć maksimum niezależności i samodzielności. Udowadniamy, że niepełnosprawny intelektualnie również może mieszkać samodzielnie, oraz być człowiekiem aktywnym zawodowo. W swojej pracy kierujemy się zapisami Konwencji ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych, kładącej największy nacisk właśnie na prawo do samodzielnego i niezależnego życia.

Ta polityka, chociaż wymaga dużego nakładu sił, często przynosi wymierne efekty. Aktualnie w samym Gdańsku wolontariusze związani ze Stowarzyszeniem opiekują się siedemnastoma mieszkaniami ze wsparciem, w których mieszka 17 osób, a także trzema mieszkaniami chronionymi z ok. 10 lokatorami. Niepełnosprawni najczęściej znajdują zatrudnienie jako personel sprzątający w hotelach, jako obsługa punktów gastronomicznych czy fabrykach. Niektórzy wykonują proste prace biurowe lub znajdują zatrudnienie jako asystent nauczyciela, bądź asystent osoby z niepełnosprawnością.

-  Sytuacja, gdy osoby niepełnosprawne same angażują się w pomoc niepełnosprawnym nie należy do rzadkości.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych chcą, by ich dzieci chodziły do szkół tak, jak ich pełnosprawni rówieśnicy.

- Pytani przez sąsiadów gdzie posyłamy co rano swoje dzieci chcemy odpowiadać, że nasze dzieci uczęszczają na zajęcia szkolne, a nie do specjalnych ośrodków. Nie byliśmy zadowoleni z funkcjonowania szkolnictwa specjalnego w Polsce. Dlatego postanowiliśmy sami otworzyć szkołę marzeń dla niepełnosprawnych dzieci.

Koncepcja nowej placówki powstawała przez kilka miesięcy podczas wspólnych dyskusji rodziców z fizjoterapeutami i pedagogami. Efektem jest otwarcie jednej z najnowocześniejszych, prywatnych placówek edukacyjnych dla niepełnosprawnych w kraju. Trzeciego września szkoła oficjalnie zapełniła się dziećmi.

- Bardzo zależy nam na tym, by na naszych podopiecznych patrzeć nie tylko przez pryzmat ich niepełnosprawności. W naszej placówce akcentujemy indywidualny potencjał drzemiący w każdym uczniu. Uczeń niepełnosprawny ma również potrzeby emocjonalne, społeczne, intelektualne. Chcemy pracować nad zaspokajaniem wszystkich tych potrzeb.

W Gdańsku jak dotychczas funkcjonowały trzy publiczne placówki specjalne, oraz szkoły publiczne z klasami specjalnymi. Jednak oferta placówki otwartej w Gdańsku Przymorzu opiera się na odmiennych założeniach, od funkcjonujących od lat placówek.

Kluczem do sukcesu jest wiara w możliwość samodzielnego funkcjonowania niepełnosprawnych uczniów. Jak uważają pedagodzy, duża część ich pracy polega na przekonaniu rodziców niepełnosprawnych, że niepełnosprawny uczeń może usamodzielnić się i opuścić rodzinny dom tak, jak jego w pełni sprawny rówieśnik.

Dzięki powiązaniu prywatnej placówki z całą strukturą i ofertą Stowarzyszenia, uczniowie mogą korzystać z możliwości, której nie dałyby im placówki publiczne. Uczęszczając do pracowni warsztatów terapii zajęciowej nie tylko spotykają się z dorosłymi niepełnosprawnymi, ale też uczestniczą w specjalistycznej terapii zajęciowej. Ośrodek Wczesnej interwencji mieści się w tym samym budynku, co niepubliczna szkoła specjalna. Pomoc lekarzy pomaga wytworzyć poczucie bezpieczeństwa, niezbędne podczas stawiania pierwszych kroków ku samodzielności. Doradcy zawodowi mający doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi, teraz służą pomocą niepełnosprawnym uczniom. Placówka nie pobiera czesnego, więc jedynym ograniczeniem podczas przyjmowania uczniów jest ilość miejsc.

- Chcieliśmy dać naszym podopiecznym możliwość wyboru drogi życiowej, przysługującej ich zdrowym rówieśnikom. Rodzice pełnosprawnych dzieci wybierają między szerokim wachlarzem placówek publicznych, społecznych i prywatnych o bardzo zróżnicowanym poziomie.  Kierując się zdolnościami i zainteresowaniami potomka mogą zapisać swoje dzieci do klas o bardzo zróżnicowanych profilach nauczania. Czas, by niepełnosprawni otrzymali taką samą szansę.

źródło fotografii: http://wsparciewgdansku.pl

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda