mobile

Szansa na wydanie książki - autorzy poszukiwani!

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku, w Filii Gdańskiej (ul. Mariacka 42), 9 listopada o godzinie 17.30 odbędzie się spotkanie z Mariolą Kruszewską, laureatką Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca. Tymczasem do 30 listopada trwa nabór wniosków na kolejną edycję konkursu.

Informacja prasowa
Szansa na wydanie książki - autorzy poszukiwani!

Mariola Kruszewska będzie prezentowała książkę „Czereśnie będą dziczeć”, wydaną dzięki gdańskiemu konkursowi. To zbiór krótkich opowiadań o zwykłych ludziach odnajdujących się w nowych warunkach przestrzennych, osoby wygnane, przesiedlone czy migranci, którzy zmagają się z zapuszczaniem korzeni w nowych miejscach. –  Są niczym rośliny użyczające tytułu każdemu z tych tekstów („Czereśnie”, „Akacje”, „Wrzos”, „Słoneczniki”…), z których każda ma swój własny sposób wrastania, wzrastania, rozmnażania i owocowania. Nagrodzona książka to zarazem swoisty mały opowieściowy traktat o niepowtarzalności każdego istnienia, jak również rzecz o tym, co wspólne w naturze oraz losie człowieka. To jednocześnie nadzwyczaj barwna, pełna językowego uroku oraz narracyjnej witalności opowieść o ludziach, którzy wbrew skazującym ich na nieobecność wyrokom historii walczą. I nie poddają się – wyjaśnia przewodniczący komisji konkursowej prof. Kazimierz Nowosielski.

O autorce

Mariola Kruszewska – mińszczanka od urodzenia, czyli od 1965 roku, związana z tym miastem zawodowo, rodzinnie i emocjonalnie. Z zamiłowania poetka i podróżniczka. Ukochała wschodnią część Polski z jej pięknem krajobrazu, wspaniałymi ludźmi i trudną historią, której poświęciła szereg swoich utworów.

Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów. Autorka tomików „Bywam kobietą” (Tuchów, 2011) i „Wczoraj czyli dziś” (Białystok 2013), za który otrzymała prestiżową nagrodę Orfeusza Mazurskiego. Jej utwory zostały opublikowane w licznych antologiach i prasie. Współzałożycielka internetowego forum literackiego „Ogród ciszy”.

O konkursie

Konkurs Literacki Miasta Gdańska to nagroda dla autorów przyznawana od 1991 roku. Pomysłodawcą nagrody był Bolesław Fac, który po śmierci w 2000 roku został imiennym patronem konkursu.

Nagrodą jest sfinansowanie przez Miasto wydania 1000 egzemplarzy zwycięskiej pracy konkursowej.

Konkurs im. B. Faca jest skierowany do literatów, którzy mają przygotowaną książkę: tomik poezji, prozę bądź eseje, ale nie mieli możliwości jej wydać. Tematyka utworów jest dowolna. W konkursie uczestniczyć mogą członkowie literackich stowarzyszeń twórczych i autorzy niezrzeszeni.

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć do Biura Prezydenta ds. Kultury pracę w formie maszynopisu, w trzech egzemplarzach. Prace powinny liczyć od 2 do 3 arkuszy wydawniczych.

Termin składania wniosków wraz z maszynopisami upływa 30 listopada 2017 r. Decyduje data stempla pocztowego. Szczegóły zgłoszenia oraz regulamin są dostępne na stronie:

www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/Konkurs-Literacki-Miasta-Gdanska-im-Boleslawa-Faca-2017,a,76388

Fotografia: www.gedanopedia.pl/index.php?title=WOJEW%C3%93DZKA_I_MIEJSKA_BIBLIOTEKA_PUBLICZNA_IM._JOSEPHA_CONRADA-KORZENIOWSKIEGO_W_GDA%C5%83SKU

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko