mobile

Rewitalizacja czterech dzielnic Gdańska

Pod koniec czerwca 2017 roku pomiędzy marszałkiem województwa pomorskiego a prezydentem Gdańska zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów rewitalizacji czterech dzielnic miasta: Biskupiej Górki, Dolnego Miasta, Nowego Portu oraz Oruni Dolnej. Rozpoczęto prace, które mają potrwać do 2023 roku.

Sylwia Fiutkowska/fot. Diego Delso
Rewitalizacja czterech dzielnic Gdańska

Realizacja projektów ma charakter kompleksowy, w związku z czym wymagają współpracy różnych wydziałów i jednostek miejskich, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskich Nieruchomości, a także 121 wspólnot mieszkaniowych oraz jednej spółdzielni mieszkaniowej. Koordynatorem projektów rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska. 

Obecnie trwają pracę nad sporządzeniem dokumentacji projektowej, zaś kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargów na wykonanie robót budowlanych.

Biskupia Górka / Stary Chełm
Pierwszym etapem prac na Biskupiej Górce będzie umocnienie skarp. Zagospodarowany zostanie plac pod Neptunem. Ulice: Biskupia, Na Stoku, Salwator, Zaroślak oraz Górka zostaną przebudowane. 13 budynków komunalnych przejdzie remonty. Wyremontowano lokal przy ul. Biskupiej 4, który zostanie przeznaczony na działania społeczne prowadzone przez Stowarzyszenie Waga i Stowarzyszenie Biskupia Górka. 

Na Starym Chełmie prace obejmą teren zieleni, znajdujący się przy ul. Styp-Rekowskiego. Powstanie także budynek  przystosowany do prowadzenia działań społecznych, który zostanie przebudowany, zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście
Zagospodarowany zostanie Plac Wałowy oraz teren Opływu Motławy, który zyska małą architekturę. Dolne Miasto czeka przebudowa i modernizacja ulic: Chłodnej, Sempołowskiej, Królikarnia, Przyokopowej, Polnej i Wierzbowej. Poprowadone zostaną także remonty wspólnot mieszkaniowych i bloków komunalnych, a także dwóch lokali przeznaczonych na działania społeczne.

Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Zagospodarowany zostanie plac nadwodny, znajdujący się przy nabrzeżu martwej Wisły oraz Szańca Zachodniego. Przebudowane zostaną drogi oraz ulice: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich. Dziesięć budynków komunalnych przejdzie remonty. Przy ul. Floriańskiej 3 powstanie Klub Aktywnego Mieszkańca. 

Orunia - św. Wojciech - Lipce
Ratusz Oruński zostanie wyremontowany i zaadaptowany na cele społeczne. Zagospodarowany zostanie park przy ul. Związkowej i skwer przy ul. Gościnnej, a także rynek. Remonty przejdzie 12 budynków komunalnych. Wyremontowano jeden budynek wspólnoty mieszkaniowej. Przy ul. Dworcowej 11 powstanie Dom Sąsiedzki, który będzie pełnił funkcje z zakresu wsparcia społecznego.

Modernizacja podwórek
We wszystkich czerech dzielnicach realizowane są tzw. projekty podwórkowe. Ich celem jest zagospodarowanie wybranych podwórek przy aktywnym udziale mieszkańców. Prace zakończą się w grudniu 2019 roku. 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda