mobile

Relikty Baszty Nowej – w kontakcie ze służbami konserwatorskimi

Od momentu odkrycia reliktów na terenie budowy Wiaduktu Biskupia Górka pozostajemy w kontakcie ze służbami konserwatorskimi. Wszystko po to, by ochronić dziedzictwo historyczne Gdańska.

inf. prasowa
Relikty Baszty Nowej – w kontakcie ze służbami konserwatorskimi

W maju 2018 roku na terenie budowy Wiaduktu Biskupia Górka odkryto pozostałości Baszty Nowej. Historyczna baszta znajduje się w obszarze planowanej ul. Nowe Podwale. Bezpośrednio po odkryciu na terenie budowy odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska oraz wykonawcy robót, czyli Budimexu. Spotkanie miało na celu podjęcie decyzji na temat dalszych działań związanych z odkrytymi pozostałościami bastionu obronnego, stanowiącego część fortyfikacji obronnych Gdańska. Ustalono, że z uwagi na klasę reliktu, odkryty Bastion Wiebego należy wyeksponować. W tym celu konieczne jest wprowadzenie do projektu parkingu zmian, które umożliwiają ekspozycję części bastionu.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  od maja 2018 roku pozostaje w ciągłym kontakcie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  W porozumieniu z konserwatorem zdecydowano, że z uwagi na historyczny charakter odkrycia, konieczne jest sporządzenie zamiennego projektu zewnętrznego układu drogowego, którego elementem jest rozwiązanie zabezpieczenia pozwalającego zachować odkryte znalezisko, przy jednoczesnej realizacji tej ważnej dla miasta inwestycji. Nie oznaczało to jednak prowadzenia prac nad zabytkiem w tym projekcie, a tylko jego wyeksponowanie i zabezpieczenie. Powstała również zamienna dokumentacja projektowa, która została zatwierdzona przez PWKZ 22.02.2019 r. A na terenie budowy dalej toczyły się prace.

W świetle powyższych faktów dziwi zarzut konserwatora na brak kontaktu ze strony miasta w temacie reliktów odkrytych na terenie Wiaduktu Biskupia Górka. Cały czas Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska pozostaje w kontakcie ze służbami konserwatorskimi. Świadczy o tym korespondencja z ostatnich dwóch miesięcy pomiędzy DRMG i PWKZ (marzec i kwiecień 2020).

W połowie marca br. została przedstawiona konserwatorowi propozycja zabezpieczenia reliktów w postaci rozwiązań projektowych.  Po miesiącu konserwator przekazał swoje uwagi i wytyczne dotyczące otrzymanych materiałów.

Jednym z wniosków przekazanych przez PWKZ jest konieczność opracowania „Programu prac konserwatorskich”. Na co trzeba zwrócić uwagę opracowanie takiego programu prac konserwatorskich nie jest przedmiotem realizowanej przez DRMG inwestycji. Ewentualne prace konserwatorskie, odnalezionego na terenie inwestycji obiektu, wymagają  zapewnienia środków finansowych na ten cel oraz opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej. Nie jest możliwa aby działania te były realizowane w ramach inwestycji Biskupia Górka.

Realizacja sugerowanego przez PWKZ programu prac konserwatorskich w proponowanym zakresie, wymaga odrębnego zaprogramowania działań oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych na ten cel, a także opracowania dokumentacji projektowej. Działania takie są możliwe niezależnie od trwającej budowy wiaduktu i mogą być podjęte jedynie jako odrębne zadanie. 
Tego typu wnioski i ustalenia PWKZ próbują narzucić dodatkowe działania, które nie leżą po stronie gminy w ramach prowadzonej inwestycji. W realizowanym obecnie projekcie budowy wiaduktu Biskupia Górka, realizacja prac może dotyczyć jedynie zabezpieczenia Baszty Nowej oraz przyległego terenu, a nie ekspozycji baszty, czy jej nadbudowy.

W przekazanej do DRMG odpowiedzi Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków deklaruje, że w najbliższym czasie przedstawi DRMG wytyczne dotyczące zabezpieczenia Baszty Nowej w formie szkicu. Niestety mimo wielokrotnych prób kontaktu, zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i niezliczonych telefonów, do dnia dzisiejszego nie dotarła odpowiedź od PWKZ. Pozostałe uwagi przedstawione przez konserwatora w przesłanej wiadomości są analizowane pod katem ich uwzględnienia w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia ruin.

 

 

 

 

 

Źródło: UM Gdańsk

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda