mobile

Przyjdź na publiczną debatę i zdecyduj o przyszłości swojego miasta

W jakim kierunku będą rozwijać się dzielnice Gdańska? Gdzie może powstać najwięcej mieszkań? Czy znajdzie się miejsce na nowe drogi? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi można znaleźć w Studium opracowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska. Prace nad tym dokumentem są bliskie końca, a 7 listopada odbędzie się dyskusja publiczna na jego temat.

Urząd Miejski w Gdańsku
Przyjdź na publiczną debatę i zdecyduj o przyszłości swojego miasta

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to najważniejszy dokument strategiczny, który wyznacza kierunki rozwoju miasta na najbliższe 30 lat. Zawiera generalne rozstrzygnięcia, które wiążą władze gminy podczas realizacji polityki przestrzennej, choć nie stanowi prawa miejscowego. Nowe plany miejscowe, czyli dokumenty, które określają warunki inwestowania i w związku z tym dotyczą wszystkich mieszkańców, nie mogą naruszać jego ustaleń. To od zapisów zawartych w Studium zależy, czy w mieście będą mogły powstać nowe osiedla mieszkaniowe, czy znajdzie się miejsce na nowe parki, zostanie zachowana rezerwa pod drogi i linie tramwajowe, czy możliwy będzie rozwój uczelni i wzrost liczby miejsc pracy.

Dokument, nad którym obecnie trwają prace, jest już trzecim tego rodzaju gdańskim opracowaniem. Poprzednie zostało uchwalone dziesięć lat temu. Intensywny rozwój miasta oraz zmiany w prawie sprawiły, że konieczne stało się stworzenie nowego studium. Zanim rozpoczęły się prace, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz powołał Radę Studium – zespół fachowców zajmujących się różnymi kontekstami urbanistyki – który służył projektantom wsparciem merytorycznym. W proces powstawania opracowania od początku byli włączani mieszkańcy – brali udział w warsztatach, spotkaniach, dniach otwartych i seminariach.

Łącznie zorganizowano 94 różnego rodzaju działania, podczas których projektanci przedstawiali wizje rozwoju Gdańska, a mieszkańcy – swoje oczekiwania. – Studium stanowi efekt wspólnej pracy projektantów naszego Biura, Rady Studium oraz mieszkańców. Razem staraliśmy się znaleźć rozwiązania, które pogodzą indywidualne interesy z dobrem wspólnym. To niełatwe zadanie, ponieważ użytkownicy przestrzeni publicznej mają różne oczekiwania, często sprzeczne i rozmijające się z interesem ogólnomiejskim – mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Na etapie prac nad projektem gdańszczanie mieli też możliwość składania wniosków. Łącznie wpłynęło ich blisko tysiąc, z czego sześćdziesiąt procent uwzględniono.

Gdańsk w nowym Studium jawi się jako zapewniające wysoką jakość życia serce metropolii. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 30 lat liczba ludności Gdańska może wzrosnąć do 500 tys. Zostanie zachowana generalna zasada rozwoju miasta do wewnątrz i zwiększona intensywność zabudowy – zwłaszcza w strefie śródmiejskiej. Powierzchnia terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod nową zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową łącznie w całym mieście może wynieść 3300 ha (co powinno przełożyć się na 11,6 mln m2 powierzchni użytkowej mieszkań).

Koncentracja funkcji portowo-przemysłowo-usługowej będzie kontynuowana w dwóch obszarach: w rejonie portu morskiego (wyspa Ostrów-Nowy Port-Młyniska, Stogi Portowe, Błonia-Płonia) oraz w rejonie lotniska (Kokoszki Przemysłowe, Barniewice). Ogólny przyrost powierzchni pod funkcję portowo-przemysłowo-usługową ma wynieść 220 ha. W studium wskazano trzy bieguny wzrostu miasta (port morski, port lotniczy oraz Centralne Pasmo Usługowe), wokół których będą rozwijać się usługi o znaczeniu metropolitalnym, szkoły wyższe oraz gospodarka oparta na wiedzy. Wyznaczono też lokalizację trzech dzielnic wiedzy: w Górnym Wrzeszczu-Aniołkach, Oliwie oraz Firodze (tzw. Dolina Krzemowa). Natomiast na Wyspie Sobieszewskiej oraz na żuławskiej części miasta ustalono rolniczą przestrzeń produkcyjną.

Nowe studium ma zweryfikować też miejską politykę transportową. Zrównoważony rozwój systemu transportowego uwzględnia priorytet ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu zbiorowego. Władze miasta mają również ambicję powiększenia obszaru miejskich terenów zielonych. Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 23 października do 21 listopada 2017 roku zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Z dokumentami będzie można zapoznać się na stronie www.brg.gda.pl oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro).

7 listopada o godz. 17:00 w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności (pl. Solidarności 1) odbędzie się dyskusja publiczna, na którą Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem miasta.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko