mobile

Prezydent Gdańska członkiem Europejskiego Komitetu Regionów

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz wzięła udział w dyskusji nad praworządnością w Polsce, która odbyła się dzisiaj w Komitecie Regionów. Wcześniej Komitet wybrał nowe władze i komisje w kadencji 2020-2025. Prezydent Gdańska zasiądzie w dwóch komisjach: CIVEX i ECON. Prezydenci największych europejskich miast podpisali również apel w sprawie przekazywania samorządom funduszy unijnych na walkę ze zmianami klimatu.

Redakcja
Prezydent Gdańska członkiem Europejskiego Komitetu Regionów

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wzięła udział w sesji inauguracyjnej VII kadencji Komitetu Regionów. Na trwającym, pierwszym posiedzeniu KR, na 5-letnią kadencję, zostały wybrane nowe władze, w tym prezydium, komisje, grupy robocze i międzyregionalne. Prezydent Dulkiewicz weszła w skład dwóch komisji Komitetu: CIVEX, która odpowiada za kwestie ustrojowe i ECON, która zajmuje się sprawami gospodarczymi.

Aleksandra Dulkiewicz w Komitecie Regionów chce się skupić na decentralizacji polityki rozwoju regionalnego, co oznacza w praktyce większą samodzielność dla samorządów regionalnych w decydowaniu o środkach unijnych. Prezydent Gdańska chce również proponować rozwiązania dot. podniesienia jakości życia w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klimatu. W tej sprawie już dzisiaj prezydenci największych europejskich miast i szefowie metropolii, w tym z Polski Rafał Trzaskowski i Aleksandra Dulkiewicz podpisali list otwarty w sprawie poparcia tzw. Green Dealu. Jest to apel o zdynamizowanie wdrażania, jak i umożliwienie miastom i obszarom metropolitalnym bezpośredniego dostępu do funduszy europejskich przeznaczonych na cele klimatyczne. Sygnatariusze listu są przekonani, że tylko miasta i samorządy lokalne są w stanie skutecznie wdrożyć w życie cele tzw. Europejskiego Zielonego Ładu i uchronić Europę przed kryzysem klimatycznym. Pod apelem podpisali się również m.in. burmistrzowie Pragi, Budapesztu, Bratysławy, Wiednia, Hagi, Aten, Wilna, Frankfurtu, Berlina.

W trakcie dyskusji poświęconej praworządności w Polsce, Aleksandra Dulkiewicz mówiła o roli demokracji oraz szacunku dla wartości i poszanowania prawa, które powinny nam wszystkim przyświecać w zjednoczonej i solidarnej Europie - Dla wielu Polaków temat praworządności, podstawowych zasad przestrzegania prawa, niezawisłości i niezależności sędziowskiej jest wielkim zmartwieniem i troską. Dziękuje bardzo, że jesteśmy we wspólnocie europejskiej, która także tym, którzy nie zawsze przestrzegają prawa, wskazuje właściwą drogę. Dla nas samorządowców, przedstawicieli miast i regionów, jasność prawa i pewność tego, że sądy będą działały jako niezawisłe jest podstawowym elementem sprawnego działania każdego demokratycznego państwa..

Polska ma 21 miejsc w Komitecie. To członkowie korporacji samorządowych. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zasiadają w KR jako przedstawicielki Unii Metropolii Polskich. Związek Województw RP ma 10 delegatów, wśród nich jest marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Swoich przedstawicieli w polskiej delegacji do KR mają również Związek Powiatów, Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP.

Komitet Regionów to ciało doradcze Unii Europejskiej w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych. Nowe rozwiązania, które Komisja Europejska chce zaproponować w kwestiach dotyczących zdrowia, ekologii, migracji czy jakości życia lokalnych wspólnot muszą być konsultowane z KR. Komitet Regionów powstał w 1994 roku, w jego skład wchodzi 350 delegatów, ze wszystkich 27 państw unijnych. Siedzibą KR jest Bruksela.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda