mobile

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom powrót do pracy na dotychczasowym stanowisku po urlopie macierzyńskim oraz wychowawczym. W sytuacji, kiedy z przyczyn organizacyjnych pracodawca nie będzie mógł przyjąć pracownika na dotychczasowe stanowisko, wówczas jest zobowiązany do zapewnienia podwładnemu pracy na stanowisku równorzędnym.

Aleksandra Żarkiewicz
TAGI
Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Wiele młodych mam na myśl o zakończeniu urlopu macierzyńskiego ogarnia paniczny strach, a to wszystko za sprawą opowieści o nieubłaganych szefach, którzy po powrocie wręczają wypowiedzenia umowy. Zamiast zamartwiać się powrotem do pracy, nastaw się pozytywnie i poznaj swoje prawa!

Jakie są prawa matki po powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim? Pierwszą zasadą jest niemożliwość zwolnienia osoby, która znajduje się na urlopie wypoczynkowym, wychowawczym czy właśnie macierzyńskim. Prawo jest po stronie matki od momentu, kiedy ta zachodzi w ciążę! O tym szczególnie należy pamiętać przy rozmowie z szefem, aby nie dać się zbić z tropu. Kolejną kwestią jest gwarancja powrotu do pracy na identycznych warunkach jak przed urlopem. Pracodawca nie może zredagować pozycji pracownika, przenieść na niższe stanowisko czy zaproponować mniejszą wypłatę. Istnieje możliwość rozważenia innej pozycji w firmie, ale nie za niższe pieniądze! Nowe zadania, jakie będzie musiał pracownik wykonywać na nowym stanowisku muszą być zgodne z jego kwalifikacjami. Wypowiedzenie w takich przypadkach może zostać wręczone tylko w skrajnych przypadkach i wymaga ono porządnego merytorycznego uzasadnienia.

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim daje młodym mamom pewne dodatkowe prawa, np. taki pracownik może ubiegać się o zredukowanie wymiaru godzin do minimum połowy pełnej wartości. Szef będzie zobowiązany do uwzględnienia takiej prośby. Ponadto po urlopie jest możliwość złożenia podania o tzw. urlop wypoczynkowy, a pracodawca ma obowiązek go podpisać. Poza tym młodym mamom nie można odmówić urlopu wychowawczego o ile pracowały w firmie przynajmniej sześć miesięcy. Poza tym jeśli umowa o pracę jest umową na czas nieokreślony urlop wychowawczy może trwać nawet 3 lata!

Mała uwaga, prawo niestety nie chroni mam, które pozostają zatrudnione na umowę inną niż o pracę. Tylko stałe zatrudnienie uniemożliwia bezpodstawne zwolnienie ze stanowiska i uprawnia do wymienionych udogodnień.

Warunki z korzystania przez pracowników z urlopu macierzyńskiego i wywoławczego zostały unormowane w sposób szczegółowy przepisami Kodeksu Pracy. Regulacje te zawierają nie tylko przesłanki dotyczące nabywania prawa do takich urlopów, ich wymiar, ale także gwarantują pracownikowi powrót do pracy po długotrwałej nieobecności z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zgodnie z przepisami prawa pracy obecnie pracownikowi przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. W razie urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie ten wymiar ulega odpowiedniemu zwiększeniu. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownikowi przysługuje dodatkowy urlop macierzyński, który wraz z nową nowelizacją Kodeksu Pracy od 17 czerwca 2013 roku został odpowiednio wydłużony z 4 do 6 tygodni.

Dopuszczenie do pracy pracownika po urlopie macierzyńskim czy też wychowawczym stanowi bezwzględny obowiązek pracodawcy. Niedopełnienie go może stanowić podstawę do dochodzenia przez pracownika swoich uprawnień na drodze sądowej, ponieważ działanie takie może być uznane za przejaw dyskryminacji pracownika ze względu na płeć czy macierzyństwo. Postępowanie takie może stanowić również wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko