mobile

Powiat Bytowski w strefie czerwonej, apelujemy o przestrzeganie przepisów sanitarnych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami. Od soboty 19 września powiat bytowski znalazł się w tzw. czerwonej strefie. Wiążą się z tym dodatkowe obostrzenia dla mieszkańców. Apelujemy, aby przestrzegać przepisy sanitarne. Zadbajmy o siebie i innych. Nie zapominajmy, wszystkie ograniczenia i obostrzenia mają na celu ochronę życia i zdrowia. Bądźmy odpowiedzialni. Każdy ma wpływ na bezpieczeństwo.

inf. prasowa
Powiat Bytowski w strefie czerwonej, apelujemy o przestrzeganie przepisów sanitarnych

Od soboty 19 września zgodnie z ogłoszoną przez Ministerstwo Zdrowia listą powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami powiat bytowski zostanie objęty tzw. czerwoną strefą. Wiążą się z tym dodatkowe nakazy dla osób przebywających na terenie naszego powiatu. Apelujemy, aby przestrzegać przepisy sanitarne i w ten sposób zadbajmy o siebie i innych. Nie zapominajmy, wszystkie ograniczenia i obostrzenia mają na celu ochronę życia i zdrowia.

Wszystkie aktualne nakazy i zakazy znajdują się na stronie www.gov.pl w zakładce Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia lub klikając w link: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow .

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze obostrzenia.

Najważniejszym nakazem jest obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Na obszarze czerwonym nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b) na terenie nieruchomości wspólnych oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

 

Strefa Czerwona - Wszędzie maski w przestrzeni publicznej

 

W weselach udział może brać 50 osób z wyjątkiem obsługi.

Kościół:

1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Strefa Czerwona - 50% obłożenia budynku (kościoła)  lub innego obiektu kultu religijnego + obowiązek zakrywania ust i nosa

2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Strefa Czerwona - 150 osób na zewnątrz + obowiązek zakrywania ust i nosa (niezależnie od dystansu)

 

Dodatkowo do odwołania na obszarze czerwonym:

Ustanawia się zakaz prowadzenia działalności:

a) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,

b) związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z wyłączeniem obsługi przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych,

c) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej,

Ustanawia się zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania);

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności (na obiektach, o których mowa w § 7 ust. 11 rozporządzenia)

Na siłowniach, klubach i centrach fitness znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi

Prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów  jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:

a) w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw:

- znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi,

- klienci realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w rozporządzeniu, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje,

b) obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w rozporządzeniu.

 

 

 

 

Źródło: Pomorska Policja

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda