mobile

Ponad 7,5 mln zł na dofinansowanie działań kulturalnych

Interdyscyplinarność, oryginalne metody ekspresji oraz nawiązanie do tradycji i tożsamości Gdańska – Miasto Gdańsk zakończyło „Otwarty Konkurs na Wydarzenia Kulturalne Realizowane w Latach 2019 – 2022”, w ramach którego dofinansuje projekty w trybie czteroletnim. Na dofinansowanie przeznaczono ponad  7, 5 mln zł.

Informacja prasowa
TAGI
Ponad 7,5 mln zł na dofinansowanie działań kulturalnych

Założeniem „Otwartego Konkursu na Wydarzenia Kulturalne 2019 – 2022” jest wspieranie flagowych dla Gdańska wydarzeń cyklicznych, o dużej wartości kulturalnej oraz szerokim zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Spośród zgłoszonych w konkursie ofert znalazło się m.in. szerokie spectrum festiwali muzycznych ale również festiwal animacji filmowej czy widowiska plenerowe. Wszystkie dofinansowane projekty realizowane są w Gdańsku co najmniej od 2015 roku, regularnie prezentując wysokiej jakości ofertę kulturalną.

Do tegorocznego konkursu zgłoszone zostały 22 oferty, spośród których 12 otrzymało dofinansowanie. Miasto Gdańsk na realizację projektów w latach 2019 – 2022 przeznaczy kwotę 7 530 300 zł.

Każdego roku ogłaszana jest seria konkursów na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska, kierowanych do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Działania te realizowane są w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi” oraz Programu Operacyjnego 2023 „Kultura i Czas Wolny”. Zakończony właśnie „Otwarty Konkurs na Wydarzenia Kulturalne Realizowane w Latach 2019 – 2022” jest wyjątkowy, ponieważ jego organizacja przypada co cztery lata.

Konkurs wieloletni jest piątym zakończonym przez Miasto Gdańsk konkursem na realizację zadań z zakresu kultury w 2019 roku. Od stycznia br. przeprowadzono „Otwarty Konkurs Ofert na Wydarzenia Kulturalne 2019”, „Konkurs na Działania Kulturalne Na Rzecz Integracji Społecznej, Wyrównywania Szans i Praw Człowieka” oraz dwie edycje „Konkursu na Działania Kulturalne 2019”. Obecnie trwają prace Komisji Konkursowej nad ostatnią, trzecią edycją „Konkursu na Działania Kulturalne 2019”.
Do 8 października br. Miasto Gdańsk rozdysponowało również pulę środków w wysokości 248 888 zł w tzw. „Małych Grantach”, czyli dofinansowaniu ofert na wydarzenia w kwocie do 10 000 zł, w trybie pozakonkursowym.

Wyniki konkursu dostępne są pod linkiem https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/wyniki-konkursu-na-wydarzenia-kulturalne-2019-2022,a,156270

Źródło: Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda