mobile
REKLAMA

Ostatnie dni rekrutacji do „Szkoły Różnorodności”

Trwa nabór szkół na warsztaty na temat międzykulturowości, które potrwają od marca do czerwca. Rekrutacja do I edycji prowadzona jest do czwartku, 15 marca. „Szkoła Różnorodności” to projekt Fundacji IRSE oraz Rady Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska.

 

Informacja prasowa
TAGI
Ostatnie dni rekrutacji do „Szkoły Różnorodności”

Jak tłumaczą organizatorzy, zajęcia będą prowadzone w oparciu o aktywne metody edukacji. Mają poszerzyć wiedzę uczniów i uczennic na temat międzykulturowości i migracji, ale także o stereotypach i uprzedzenia oraz ich konsekwencjach. Mają też spowodować wzrost zaangażowania dzieci i młodzieży na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji.

Tematyka warsztatów obejmuje pięć tematów:

- Wartość różnorodności (Uczestnicy warsztatów zrozumieją wpływ stereotypów na postrzeganie innych osób, a także nauczą się dostrzegać i szanować indywidualne cech każdej osoby).

- Historia migracji (uczniowie i uczennice poznają historię polskiej emigracji po Powstaniu Listopadowym, Wielkiej Emigracji, polskich uchodźców II wojny światowej, emigracji solidarnościowej i będą umieli wskazać przyczyny migracji w kontekście globalnym, odnosząc się także do współczesnych wydarzeń)

- Jak mówić nie dyskryminując (Warsztat ma na celu rozwój krytycznego myślenia. Uczestnicy zrozumieją konsekwencje jednostronnego przekazywania informacji oraz poznają źródła stereotypów. W szkołach ponadpodstawowych poznają mechanizmy tworzenia fake newsów oraz sposoby ich weryfikacji).

- Komunikacja międzykulturowa (Warsztat pozwalający zrozumieć wpływ kultury na postrzeganie tych samych zjawisk i rozumienie tych samych pojęć. Podczas zajęć uczniowie i uczennice zrozumieją trudności i wyzwania jakie stają przed imigrantami i imigrantkami oraz ich szanse rozwoju w nowy społeczeństwie. Poznają kulturę wybranego państwa oraz będą umieli wskazać na jej podobieństwa i różnice z kulturą Polski)

- Uchodźcy (Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy na temat sytuacji uchodźców w Europie i na świecie. Uczniowie i uczennice poznają różnice między imigrantem/-tką a uchodźcą/-czynią, a także zweryfikują i pogłębią wiedzę na temat przyczyn uchodźstwa. Warsztat ma na celu rozwój empatii w stosunku do osób, które są zmuszone zostawić swój dom i szukać bezpieczeństwa w innym państwie.

Warsztaty są dedykowane szkołom podstawowym (grupa I: klasy 4 -6; grupa II: klasa 7 wraz z klasami 2-3 gimnazjum) oraz ponadpodstawowym. W każdej szkole w zajęciach weźmie udział grupa od 10 do 30 osób.

- Projekt prowadzony będzie od marca 2018 roku do grudnia 2019 roku. Warsztaty odbywały się będą w cyklach czteromiesięcznych: marzec-czerwiec oraz wrzesień - grudzień. Obecnie trwa rekrutacja do I edycji, czyli warsztatów, które odbędą się w kwietniu - czerwcu 2018 roku – informuje Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska ds. polityki społecznej. - Cykl warsztatów obejmuje cztery dwugodzinne spotkania, organizowane po godzinach zajęć lekcyjnych.

Szkoły, które chcą wziąć udział w I edycji projektu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy najpóźniej do 15 marca 2018 roku. Formularz dostępny na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuM9Qp9QGI0uQdrbk52XCOXWp8ewNQBtRtSKoe652xA01PTw/viewform

Wyniki rekrutacji przesłane zostaną drogą mailową do 26 marca 2018 roku.

- To ważne, by dzieci już od najmłodszych lat dostrzegały korzyści, jakie płyną z różnorodności i uczyły się tolerancji. Tylko społeczeństwo pozbawione uprzedzeń może się rozwijać – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Zapraszam wszystkie gdańskie szkoły do udziału w projekcie, który pozwala zrozumieć dzieciom i młodzieży tak ważne obecnie zjawiska społeczno-kulturowe i nauczy je interpretować oraz reagować, gdy będzie taka potrzeba.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Gdańska i jest realizowany w ramach kampanii edukacyjnej Łączy nas Gdańsk.

Wszelkich informacji o „Szkole Różnorodności” udziela Katarzyna Błasińska koordynatorka projektu: k.blasinska@irse.pl, tel. +48 570 660 216.

Źródło fotografii: http://www.gdansk.pl

Autor fotografii: Dominik Paszliński

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda