mobile

Metamorfoza Starowiejskiej i Abrahama coraz bliżej

Miasto Gdynia podpisało umowę z konsorcjum: Lider REM PROJEKT z partnerem Urban Media na zaprojektowanie przebudowy ulicy Starowiejskiej oraz remont ulicy Abrahama. Projekt modernizacji tej historycznej części Gdyni, poznamy za 36 tygodni. Zadanie realizowane jest w ramach KLIMATycznego Centrum.

inf. prasowa
Metamorfoza Starowiejskiej i Abrahama coraz bliżej

- Zależy nam, by w sercu Gdyni panował dobry klimat dla jej mieszkańców. W ramach KLIMATycznego Centrum zmodernizowane zostaną reprezentacyjne i historyczne ulice naszego miasta Świętojańska, Starowiejska, Abrahama i 10 Lutego. Chcemy aby stworzone tam przestrzenie były przyjazne i chętnie odwiedzane przez gdynian i turystów – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
 
Umowa opiewająca na kwotę 554 000,00 zł brutto dotyczy opracowania wielobranżowej koncepcji, w dwóch wariantach oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. 10 Lutego w Gdyni”. Wybrany wykonawca otrzymał najwyższe kryteria oceny i wyłoniony został na drodze drugiego przetargu.
 
- Już za 3 miesiące poznamy wielobranżową 2 wariantową koncepcję, a za 9 miesięcy będziemy mieć gotową dokumentację projektową na metamorfozę głównych arterii w centrum Gdyni. Dzięki projektowi KLIMATycznego Centrum ulice Starowiejska, Abrahama i 10 Lutego, stanowiące historyczny układu urbanistyczny miasta, zyskają bezpieczną, niepowtarzalną i klimatyczną przestrzeń dla mieszkańców - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

 

W planach modernizacji jest rewitalizacja przestrzeni, uporządkowanie parkowania, nasadzenia zieleni oraz nowe elementy małej architektury. Przy ulicy Starowiejskiej pojawią się strefy wypoczynku z małą architekturą i gastronomią wakacyjną, w otulinie kwiatów, drzew i krzewów oraz nowym energooszczędnym oświetleniem ulicznym. Rozwiązania będą dostosowane do potrzeb osób w różnym wieku oraz dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na historyczny charakter układu urbanistycznego, elementy nie mogą naruszać istniejących nawierzchni jezdni i części ulicy, a zastosowane materiały będą nawiązywać do pomnika historii Śródmieścia Gdyni.
 
Rozwiązania projektowe wprowadzą poprawę warunków ruchu pieszych przy uwzględnieniu potrzeb ruchu kołowego, samochodowego i rowerowego. Na przebudowanym odcinku obowiązywać będzie strefa prędkości do 20 km/h, pojawią się także wyniesione skrzyżowania ulicy Starowiejskiej z ul. 3 Maja i ul. Władysława IV oraz przewężenia na wjazdach na ulicę. Rozdzielone zostaną kierunki ruchu ogólnego i kontraruchu dla rowerów, na wszystkich wjazdach i wyjazdach. Trasy rowerowe przewidziane zostaną jako dwukierunkowe na istniejących nawierzchniach jezdni, połączone już z istniejącymi odcinkami dróg rowerowych. Odcinek ulicy Starowiejskiej na wysokości pomnika Gdynian Wysiedlonych, od strony północnej, ma zostać wyłączony dla ruchu kołowego – z dostępem tylko dla pojazdów służb i mieszkańców. Metamorfoza ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz podniesienie estetyki tej niezwykłej przestrzeni miejskiej w sercu Gdyni.

KLIMATyczne Centrum to szereg inwestycji, które zmienią przestrzeń miejską w bardziej przyjazną dla mieszkańców. Bezpieczne przejścia dla pieszych, trasy rowerowe, miejsca relaksu w otoczeniu zieleni. Plan KLIMATycznego Centrum obejmuje lata 2020-21, a przewidziany budżet wynosi 18 milionów złotych.

 

 

 

 

 

Źródło: UM Gdynia

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda