mobile
REKLAMA

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy

Kiedy ktoś z rodziny zachoruje, to czasem wymaga to  od nas pozostania domu i zaopiekowania się daną osobą. Warto wiedzieć, że w takich sytuacjach przysługuje pracownikowi  płatne zwolnienie od pracy. 

 

Dagmara Gradolewska
TAGI
Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy

Zazwyczaj pracownik może skorzystać z  14 dni płatnego zwolnienia od wykonywania pracy w ciągu roku kalendarzowym, ale tylko wtedy gdy osoba jest objęta ubezpieczeniem chorobowym w ZUS. Przez ten czas ubezpieczony  może otrzymać zasiłek opiekuńczy, ale tylko pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej dalej ustawą, zasiłek opiekuńczy należy się jedynie w przypadku sprawowania osobistej opieki nad małżonkiem, rodzicami, rodzicem dziecka, ojczymem, macochą, teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem oraz dziećmi w wieku powyżej 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Ważne ! zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny (art. 34 ustawy).

Żeby otrzymać zasiłek ubezpieczony musi spełniać wszystkie warunki , a także posiadać zwolnienie lekarskie na sprawowanie opieki nad osobą chorą, która jest członkiem rodziny. Takie zwolnienie może wystawić lekarz rodzinny na druku ZUS ZLA. Lekarz dodatkowo wskazuje konkretną liczbę dni zwolnienia.

Kolejnym krokiem jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego do swojego pracodawcy w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia. Następnie ubezpieczony składa  wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego na  druku ZUS druku Z-15B, który można pobrać ze  strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego to przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone ubezpieczonemu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest za każdy dzień, w którym jest sprawowana opieka, ale  nie wyłączając dni, które są  wolne od pracy, w wysokości 1/30 części miesięcznej kwoty zasiłku opiekuńczego.

Źródło fotografii: www.e-gerance.fr


 

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda