mobile
REKLAMA

Honorowa Obywatelka prof. Joanna Muszkowska-Penson

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz radni Klubu PO zwrócą się na najbliższej sesji Rady Miasta z inicjatywą nadania profesor Joannie Muszkowskiej-Penson tytułu Honorowej Obywatelki Miasta Gdańska. Dodatkową inicjatywą, którą zgłoszą, będzie zmiana uchwały i dodanie żeńskiej formy tytułu przyznawanego osobom szczególnie zasłużonym dla Gdańska.

Informacja prasowa
TAGI
Honorowa Obywatelka prof. Joanna Muszkowska-Penson

– Profesor Joanna Muszkowska-Penson to postać, której życiorysem można obdzielić żyć kilku osób, a dobry scenarzysta mógłby mieć nie lada materiał do pracy – mówił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Warto podkreślić, że tak naprawdę to nie tytuł Honorowej Obywatelki Miasta Gdańska nadaje prestiż profesor Penson, ale to będzie dla nas zaszczyt, że taka osoba jak pani profesor będzie taki tytuł nosiła. Jest inspiracją dla Gdańska, dla Polaków. I wierzę, że inicjatywa ta zostanie przyjęta niezależnie od partyjnych podziałów – dodał prezydent.

Profesor Joanna Muszkowska-Penson urodziła się 25 października 1921 roku. Jest przedstawicielką pokolenia nazywanego „Kolumbami”. – To pokolenie musiało bardzo szybko zdać egzamin z człowieczeństwa. Musiało zmierzyć się z grozą II wojny światowej – opowiadał prezydent Adamowicz. Muszkowska-Penson była członkiem Związku Walki Zbrojnej, łączniczką w Komendzie Głównej ZWZ. W marcu 1941 została aresztowana przez gestapo i osadzona na Pawiaku. We wrześniu 1941 przewieziono ją do nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. – Po wyzwoleniu obozu, jak sama podkreśla, do domu wracała pieszo, w więziennych ubraniach, dotarła aż pod Szczecin – opowiadał prezydent Adamowicz.

Po powrocie do Polski odnalazła rodziców i zamieszkała w Łodzi, gdzie jej ojciec organizował uniwersytet. Ukończyła studia medyczne i otrzymała nakaz pracy w Gdańsku. W okresie 1950–1980 pracowała w Klinice Chorób Nerek Akademii Medycznej. W tej uczelni przeszła wszystkie stopnie medycznego wtajemniczenia – w 1961 została doktorem, w 1971 doktorem habilitowanym, w 1976 profesorem tytularnym. Specjalizowała się w chorobach wewnętrznych, zajmowała się naukowo chorobami nerek. Wysoko ceniono ją też jako wykładowcę szkolącego przyszłych lekarzy.

Podczas sierpnia 1980 roku służyła medycznym wsparciem na terenie strajkującej stoczni. Po wprowadzeniu strajku wojennego ukrywała w swoim mieszkaniu działaczy ruchów wolnościowych. Nieustannie udzielała też porad i niezbędnej opieki medycznej. W maju i sierpniu 1988 pracowała jako lekarz przy strajkach w Stoczni Gdańskiej i w Porcie Gdańskim. W tym samym roku została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 roku Rada Miasta Gdańska uhonorowała ją Medalem Księcia Mściwoja II za wieloletnią pracę i osiągnięcia w dziedzinie medycyny, a także za odwagę i siłę moralną wykazaną w obozie Ravensbrück oraz w czasach stanu wojennego - kiedy zapewniała opiekę medyczną uczestnikom strajków w Stoczni Gdańskiej i działaczom opozycji demokratycznej.

– Profesor Penson mimo to pozostaje osobą niezwykle skromną, niechętną do przyjmowania nagród za swoje zasługi. Uważa to za swoją służbę, dlatego nie ukrywam, że kiedy w styczniu opowiedziałem o naszej inicjatywie, musiałem naszą bohaterkę trochę przekonywać – zauważył prezydent Adamowicz.

Honorowa Obywatelka

– Będziemy również zwracali się o to, aby wprowadzić zmiany do uchwały, na podstawie której nadawany jest tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska poprzez dodanie żeńskiej formy – mówił przewodniczący klubu PO radny Piotr Borawski. Poprzez tę poprawkę Gdańsk nawiązuje do art. 33 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mówiącego o równości praw kobiet i mężczyzn, a także do podpisanej przez Gminę Miasta Gdańska 29 września 2017, Karty Różnorodności.

– W gronie osób otrzymujących ten tytuł były już kobiety. Na przykład Margaret Thatcher, Henryka Krzywonos, Joanna Duda-Gwiazda, Alina Pienkowska czy Anna Walentynowicz. Jednak poprzez tę zmianę chcemy podkreślić, że tytuł ten również otrzymują kobiet, będące wzorem dla mieszkańców Gdańska – mówił przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek.

Uchwała nr LXII/546/93 określająca zasady przyznawania wspomnianego tytułu pochodzi z 6 kwietnia 1993 roku. Na jej podstawie przyznano 28 tytułów, w tym 2 tytuły zbiorowe. Pierwszy – 18.05.1993 dla Güntera Grassa, ostatni – 28.04.2016 dla abp. Tadeusza Gocłowskiego. Tytuł Honorowego Obywatela na mocy innych uchwał były przyznawane w innych okresach historycznych. Wśród Honorowych Obywatelek i Obywateli są m.in.: Wśród Honorowych Obywatelek i Obywateli są m.in.: Margaret Thatcher, George Bush, Helmut Kohl czy Andrzej Wajda.

Źródło fotografii: Gdańsk.pl

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda