mobile

Gdyńskie żłobki zmieniają się dla mieszkańców

Zmienia się system rekrutacji do gdyńskich żłobków. Nowe zasady pomogą skrócić czas oczekiwania na miejsca i zwiększą bezpieczeństwo dzieci.

Redakcja
TAGI
Gdyńskie żłobki zmieniają się dla mieszkańców

–  Celem samorządu jest systemowe usprawnienie procesu rekrutacji do żłobków, które odpowie na duże i wciąż rosnące potrzeby gdynian. – mówi Bartosz Bartoszewicz wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia – Rodzice będą mogli zgłaszać dzieci w cyklu rocznym, który bardziej rzetelnie pokaże aktualne zapotrzebowanie na miejsca w placówkach. Wprowadzamy również dodatkowe kryteria pomagające w rekrutacji, wśród nich znajdą się m.in. wykonane szczepienia ochronne, co pozwoli jeszcze lepiej zadbać o zdrowie najmłodszych. Pierwszeństwo będą miały wnioski rodziców pracujących lub uczących się, rodziny wielodzietne, te, których rodzeństwo już korzysta z danej placówki oraz dzieci wychowywane przez jednego rodzica. Wraz z 1500 nowych miejsc w przedszkolach w ostatnich latach, w skali miasta udało nam się w ogromnym stopniu zaspokoić potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Czas ułatwić także dostęp do gdyńskich żłobków. 

– Uzupełnieniem zmian będzie wprowadzenie przerwy wakacyjnej – wyjaśnia Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia koordynującego pracę żłobków w Gdyni – Dzieciom da ona szansę odpocząć od rutyny, a administracji placówek pozwoli na przeprowadzanie ewentualnych drobnych prac remontowych i odświeżenie sal. Rodzice w tym czasie nie bedą ponosili kosztów opłaty stałej. Przerwa, nie dłuższa niż miesiąc, będzie ustalana indywidualnie dla każdej siedziby i filii.

Jakie dzieci będą miały pierwszeństwo w przyjmowaniu do placówek?

W procesie rekrutacji przyjęta zostanie punktacja:

25 pkt otrzyma wniosek, który dotyczy dziecka poddanego obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub którego ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie można zaszczepić

20 pkt. za zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej, świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej lub kontynuacja edukacji w systemie dziennym obojga rodziców/opiekunów prawnych

10 pkt dla rodzin wielodzietnych (troje dzieci i więcej) 

10 pkt. dla drugiego dziecka w placówce 

5 pkt. w przypadku samotnego wychowywania dziecka (tj. wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Kiedy będzie można zgłosić dziecko do żłobka?
Od 15 kwietnia do 7 maja rodzice będą mieli czas na złożenie elektronicznego wniosku. Wszystkie placówki będą miały jedną, wspólną listę zgłoszeniową. 15 maja dzieci zostaną wstępnie zakwalifikowane do placówek. Powstanie też lista rezerwowa. W ciągu następnych 10 dni roboczych rodzice i opiekunowie bedą mieli czas na złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie deklarowanych kryteriów. 15 czerwca znana będzie juz lista dzieci przyjętych do żłobków.

W przypadku wolnych miejsc i braku chętnych na listach rezerwowych zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. 

Jak rekrutacja wygląda dziś?
– Obecny system rekrutacji nie spełnia dziś oczekiwań mieszkańców i dlatego go zmieniamy – wyjaśnia Bartosz Bartoszewicz – Listy oczekujących są zbyt długie, a prawie każde dziecko jest na wszelki wypadek zapisywane po ukończeniu 1 roku życia, a do żłobka w Śródmieściu jeszcze wcześniej. Konieczność potwierdzania przez rodziców co dwa miesiące wniosku także może być dla nich uciążliwa. Zaproponowana forma rekrutacji jest bardziej praktyczna – najwięcej miejsc zwalnia się co roku w tym samym czasie, czyli w czerwcu. Chcemy przystosować system przyjmowania dzieci do realnego cyklu pracy placówek. Istotne jest również zintegrowanie list oczekujących – obecnie nierzadko dublują się zgłoszenia tych samych osób. Dzięki zmianom o przyjęciu do żłobka zadecydują jasne kryteria, a nie tylko data złożenia wniosku. Szczególnie ważne są dla mnie dodatkowe punkty za szczepienia, gdyż jako samorząd premiujemy odpowiedzialne podejście do kwestii zdrowia i bezpieczeństwa najmłodszych. – dodaje wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda