mobile
REKLAMA

Gdańsk przygotowany na zagrożenie powodziowe

Wielka ulewa z 14-15 lipca 2016r. udowodniła, że mniejsze potoki przepływające przez obszar metropolii wraz z Kanałem Raduni mogą stanowić równie wielkie zagrożenie powodziowe co Wisła. Zagrożenie wystąpiło przede wszystkim miejscowo, gdy wezbrały wody Motławy. Strzyża wezbrała tak bardzo, że jej wody nie zmieściły się w przepustach pod Aleją Grunwaldzką. Od tego czasu władze miasta monitorują system zabezpieczeń przeciwpowodziowych. W ramach programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku przez całą zimę udrażnia bieg rzek i potoków, zmniejszając zagrożenie wystąpienia wód z koryt rzek. Na bieżąco prowadzi się wycinkę roślinności zarastającej koryto Motławy. 

Maciej Ostrowski
TAGI Gdańsk
Gdańsk przygotowany na zagrożenie powodziowe

Wg Stanisława Otremby, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, straty spowodowane lipcową powodzią były spowodowane zaniechaniem wybierania roślinności z koryt rzek i kanałów. Gdy ulewa gwałtownie podniosła stan wód, zatykająca kraty odpływu roślinność uczyniła bezużytecznymi miejskie zbiorniki przeciwpowodziowe. 
 -Żuławy Wiślane charakteryzują się potencjalnie większym zagrożeniem powodziowym niż wiele innych obszarów naszego kraju. Stosunkowo niewielkie opady niosą tu niebezpieczeństwo  powodziowe. Na Żuławach jest  również wiele obszarów polderowych (obwałowanych skrawków lądu położonych poniżej poziomu morza) - informuje Stanisław Otremba.
Na zagrożonych terenach zlokalizowana jest cała dzielnica Gdańsk Olszynka, która znalazłaby się pod wodą w razie wstrzymania pracy pompowni.

Kolejnym niebezpieczeństwem są tzw. powodzie sztormowe. Gdy wieje północno-wschodni wiatr, podnoszenie się wód Zatoki Gdańskiej niesie za sobą niebezpieczeństwo zalania miasta. 
- Zabezpieczenie tego odcinka należy do naszych zadań. Dbamy o wrota sztormowe na Kamiennej Drodze i Wrota Żuławskie, które zamykają się kiedy wzbierają wody Zatoki Gdańskiej- mówi Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Co roku Wisłę udrażniają wynajęte od Zarządu Portu Gdańsk lodołamacze. W tym roku nie zachodziła potrzeba ich użycia. Utrzymanie w gotowości lodołamaczy to koszt 2 mln zł. Aktualny budżet RZGW wynosi 5 mln zł. Odcinek zabezpieczany działaniami instytucji sięga do Włocławka. Prócz tego urzędowi przysługują również środki z rezerwy celowej i fundusze unijne. 
Łagodna zima sprawiła, że miastu nie grozi powódź po wiosennych roztopach. Wały przeciwpowodziowe zbudowano z myślą o ochronie miejscowości przed tzw. wodą stuletnią. Woda stuletnia to taka, której ryzyko wystąpienia na danym terenie wynosi 1%. Niesie ona za sobą ryzyko wystąpienia powodzi raz na 100 lat. Wały przeciwpowodziowe remontuje się, modyfikując ich konstrukcję i na bieżąco dokonując przebudowy.

- W Gdańsku powodzie występują głównie na skutek lokalnych opadów na stosunkowo niedużym obszarze. By zabezpieczyć Gdańsk przed skutkami powodzi niezbędna jest budowa zbiorników retencyjnych przechwytujących nadmiar wody i zmniejszających jej dopływ do miejskich potoków. Ponadto władze miasta mogłyby wywierać wpływ na inwestorów. Prawo może obligować przedsiębiorców do budowy zbiorników retencyjnych oraz studni chłonnych pod powierzchnią ulic, parkingów i nieruchomości. Wsiąkająca w ten sposób woda zasilałaby wody gruntów i podziemne- radzi Stanisław Otremba.
W obecnej chwili mamy do czynienia ze zjawiskiem cofania się wód w podziemnych zbiornikach, będących rezerwuarem wody pitnej. Powodem mniejszego zasilania tych zbiorników w wodę jest utwardzenie powierzchni, wskutek którego wody  błyskawicznie spływają do potoków nie wsiąkając po drodze w grunt. Wg specjalistów właśnie cofanie się wód podziemnych jest aktualnie źródłem największego niebezpieczeństwa powodziowego w rejonie Gdańska.
- Nasze działania koncentrują się obecnie na zabezpieczaniu najbardziej newralgicznych odcinków. Jesteśmy  gotowi na powstrzymanie zagrożenia powodziowego, z którym będziemy mieli do czynienia w tym roku- zapewnia Dyrektor RZGW.
 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko