mobile

Czy za powikłania po szczepieniach będzie rekompensata?

Za poważne powikłania po szczepieniach będzie rekompensata. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy dotyczący Funduszu Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych.

Aleksandra Żarkiewicz
TAGI
Czy za powikłania po szczepieniach będzie rekompensata?

Po podpisaniu ustawy po stronie państwa będzie spoczywał obowiązek udzielenia wsparcia tym opiekunom dzieci, którzy ten obowiązek realizują u znajdujących się pod ich opieką dzieci, u których wystąpiły niepożądane skutki po szczepieniach. Proponowane przepisy wprowadzające opiekuńcze świadczenia kompensacyjne stanowią realizację zasady solidarności społecznej, na której oparty jest obowiązujący w naszym kraju system powszechnych szczepień ochronnych dzieci i młodzieży w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych.

Zgodnie z projektem ustawy Fundusz Kompensacyjny Narodowego Programu Szczepień Ochronnych będzie finansowany z wpłat firm farmaceutycznych, które w ramach NPSO dostarczają szczepionki do realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych. Będą one przysługiwać osobie sprawującej opiekę nad osobą małoletnią, u której po określonym czasie od szczepienia wystąpiły niepożądane skutki wymagające leczenia szpitalnego przez okres nie krótszy niż czternaście dni. Projekt ustawy określa okoliczności związane ze szczepieniem, które były powodem koniecznej hospitalizacji.

Opracowana definicja niepożądanych odczynów poszczepiennych opracowana na potrzeby zapewnienia odpowiedniej czułości systemu nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień, nie przesądza jednak o istnieniu związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy podaniem szczepionki a wystąpieniem objawów chorobowych. Ustalenie uprawnień do otrzymania opiekuńczego zasiłku kompensacyjnego nie będzie się opierać na zgłoszeniu przez lekarza, ale na wystąpieniu w określonym czasie po szczepieniu wskazanych w rozporządzeniu ministerstwa właściwego do spraw zdrowia objawów chorobowych, które stanowią możliwe niepożądane odczyny poszczepienne.

Wysokość opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego będzie równa jednej siódmej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni pomnożonej przez liczbę dni hospitalizacji, nie więcej jednak niż 70 000 złotych.

W Polsce liczba rodziców uchylających się od zaszczepienia własnego dziecka niepokojąco wzrasta. W 2016 roku zarejestrowano aż dwadzieścia dziewięć tysięcy niezaszczepionych dzieci. Niepokój budzi kwestia wzrastającej liczby zachorowań na odrę na terenie Europy, a także wzrost zachorowań w Polsce, gdzie do listopada ubiegłego roku zanotowano aż 125 przypadków zachorowań. Znacznie gorsza sytuacja dotyka wielu krajów europejskich, w których zamiast przybywać obszarów wolnych od zachorowań, przybywa osób zakażonych wirusem odry.

 Źródło fotografii :

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczepionka#/media/File:Gardasil_vaccine_and_box_new.jpg

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko