mobile

Badamy dzieci, by skuteczniej pomagać

Samorząd Gdyni od jesieni 2018 r. realizuje projekt Gdyński Zdrowy Uczeń, na który składa się szereg działań skierowanych do uczniów samorządowych szkół podstawowych. Jednym z nich są badania uczniów z klas III i VII w kierunku wczesnego wykrycia czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, prowadzone z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej ESMS. Badania te są bezpłatne dla uczniów i stanowią uzupełnienie bilansów zdrowia. Swoim zakresem obejmują analizę składu ciała, test wydolnościowy oraz badanie w kierunku zdiagnozowania płaskostopia. Wykonanie badań poprzedzone jest wyrażeniem pisemnej zgody rodzica.

Gdynia.pl/fot.informacja prasowa
TAGI
Badamy dzieci, by skuteczniej pomagać

- Gdynia jest miastem szczęśliwców, które należą do grona Smart City. Spodobało nam się zatem innowacyjne rozwiązanie zaproponowane przez Fundację Medicover i przystąpiliśmy do wdrażania ESMS. To dzięki niemu po raz pierwszy mieliśmy możliwość zaobserwowania stanu zdrowia uczniów w skali mikro i makro. To niezwykle przydatne i inspirujące dla nas narzędzie – mówi Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Badania uczniów są sukcesywnie prowadzone w gdyńskich szkołach podstawowych, a wyniki na bieżąco wpisywane do systemu ESMS. To pozwala na analizę stanu zdrowia dzieci jeszcze w trakcie realizacji projektu i reagowanie tam, gdzie pojawia się problem.

- Jeżeli w wybranej placówce oświatowej zaobserwujemy niepokojące wskaźniki otyłości, wówczas przystępujemy do analizy tego, co dzieje się w przestrzeni szkoły. Będziemy analizować zaopatrzenie sklepików, jak funkcjonują lekcje wf, a następnie zaproponujemy konkretne rozwiązania, jak chociażby organizację dodatkowych lekcji poświęconych zdrowemu odżywianiu czy też zajęć sportowych – dodaje Anna Melki.

Problem otyłości w Polsce jest bardzo duży. Badania przeprowadzone na terenie naszej gminy potwierdzają to niepokojące zjawisko. Na 750 uczniów z 14 szkół, aż 21 proc. dzieci ma nadwagę lub otyłość, 18 proc. podwyższone ciśnienie, a 31 proc. słabą wydolność fizyczną. Otrzymywane wyniki są podstawą do opracowywania rozwiązań systemowych i strategii w obszarze profilaktyki i ochrony zdrowia najmłodszych gdynian, między innymi obecnie wprowadzanego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Poszukiwanie efektywnych i optymalnych rozwiązań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców to jeden z priorytetów władz Gminy Miasta Gdyni.

- Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce zdecydowała się na wykorzystanie Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej. Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania, jakim jest ESMS do badań uczniów, pozwala na bieżące monitorowanie i ocenę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz na zidentyfikowanie problemów. Na podstawie raportów generowanych przez system ESMS mamy możliwość porównywania danych z wielu szkół i dostosowywania działań odpowiednio do istniejących potrzeb. Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Fundacji Medicover oraz dużemu zaangażowaniu pielęgniarek i dyrekcji szkół – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

O prowadzonych działaniach pod nazwą Gdyński Zdrowy Uczeń Pani Dyrektor Anna Melki opowiedziała na konferencji pt.: „Elektroniczny System Medycyny Szkolnej. Programy profilaktyczne w dobie XXI w. skierowane do dzieci i młodzieży, rodziny”, która miała miejsce 7 maja 2019 r. w Lublinie.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda